Nu startas GOKAP Invest!

Grundarna, som består bl.a. av entreprenören Claes Holmberg, GU Ventures AB, samt Göteborg Corporate Finance AB, meddelar att GOKAP Invest AB (publ) har startats med syfte att investera i nya innovativa företag i Västsverige.

Västsvenskt näringsliv utvecklas starkt och många nysatsningar genomförs. Likaså blomstrar start-up scenen med nya företag som siktar mot internationella framgångar. Flera växer tack vare stark försäljningsutveckling, andra har tagit in expansions­kapital och på så vis finansierat offensiva satsningar och fortsatt tillväxt.

Dessa företag söker både sådd- och tillväxtkapital och för den som vill investera i dem i ett tidigt skede finns det många intressanta affärs- och investeringsmöjligheter. Grundarna har tagit fram GOKAP-konceptet för att erbjuda möjligheten att som aktieägare i GOKAP investera i en portfölj av flera nya start-ups och samtidigt stödja västsvenska entreprenörer.

-        ”Målet är att generera god avkastning till GOKAPs delägare samtidigt som de kan stödja Västsveriges häftiga start-ups och entreprenörer. Det stärker även den västsvenska kapitalmarknaden i denna sektor, berättar Klementina Österberg, som VD för GU Ventures representerar en av grundarna i GOKAP och är tillika styrelsens ordförande i GOKAP. 

Förutom grundarna har ett tjugotal organisationer och personer engagerat sig i utarbetandet av konceptet, vilka verkar inom innovationssystemet, samt är investerare, entreprenörer och företagare.

-        ”Bakom GOKAP har vi samlat en rad av de västsvenska aktörerna som verkar i denna sektor och konceptualiseringen har skett i samarbete med dem. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med dem och bland annat gå igenom deras spännande investeringsobjekt." säger Roy Jonebrant, VD för GOKAP Invest AB (publ).

Den som investerar i GOKAP får både ta del av den erfarenhet och den mängd företag, som de lokala aktörerna har i sina nätverk, och möjligheten att sänka sin risk genom att investera i en kvalitetssäkrad och diversifierad portfölj av företag.

-        ”Tanken är att på detta sätt ska man kunna vara med även med mindre belopp och genom GOKAP bli delägare i dessa start-ups. Vi upplevde att det saknades en möjlighet för dem, som inte är verksamma som affärsänglar och investerare, att satsa kapital i dessa faser genom en Göteborgsportfölj. Vårt långsiktiga mål är att skapa en västsvensk folkaktie.”, säger Carl-Magnus Kindal, som också representerar en av grundarna i GOKAP och är, förutom VD för Göteborg Corporate Finance, även styrelseledamot i GOKAP.

Planen är att ta in upp till 50 mkr i två omgångar, i den första omgången om 15 mkr och den andra om 35 mkr, för att komma igång med investeringsarbetet.

-        ”Vi vill nu hitta personer som vill investera i GOKAP och därigenom vara med och bidra till kapitalförsörjning av våra start-ups i Västsverige, vilket är viktigt för regionens framtid och utveckling. Vi vill gärna att våra företag stannar här och utvecklar sin internationella affär härifrån, istället för att flytta dit, där det finns mer kapital.”, säger entreprenören Claes Holmberg.

För mer information, kontakta gärna oss:

Roy Jonebrant, VD i GOKAP Invest, mobil 070-8481236, roy@jonebrant.se; info@gokap.se;

Klementina Österberg, styrelseordförande i GOKAP Invest, samt VD GU Ventures, 070-440 11 90, klementina@ventures.gu.se

Om GOKAP-gruppen:

GOKAP-gruppen består att ett moderbolag, GOKAP Holding AB, samt ett dotterbolag, GOKAP Invest AB (publ). Det senare är ett nystartat investmentbolag som ska investera i nya innovativa företag i Västra Götalandsregionen. GOKAP ska öka sitt aktieägarvärde genom innehavens starka tillväxtpotential och entreprenörsdriv. GOKAP Holding AB har bildats som ett ägarbolag av initiativtagarna GU Ventures, under ledning av Klementina Österberg, Göteborg Corporate Finance under ledning av Carl-Magnus Kindal och entreprenören Claes Holmberg. Övriga delägare är aktiespararna inom Eldopalen, Gunnar Ek, Lars Håkanson, Mats Ekberg, Stefan Gustafsson, Ankie Hvittfeldt, Mattias Larsson, Michael Lindström, Petra Palmgren-Lindwall, Katarina Ramer, Mariah ben Salem, Ingrid Thulin, samt Roy Jonebrant, som är utsedd till VD för GOKAP Invest.  Styrelsen i GOKAP Holding respektive i GOKAP Invest är identisk och består av representanter från de tre initiativtagarna med Klementina Österberg som styrelseordförande samt Carl-Magnus Kindal och Claes Holmberg som styrelseledamöter. Samtliga investeringsbeslut fattas av styrelsen och genomförs av VD och anlitade resurser. Läs mer om GOKAP: www.gokap.se.

Om GU Ventures:

GU Ventures finansierar och utvecklar nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. Bolaget är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Sedan dess har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen. Bolagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljard SEK i finansiering och elva av bolagen är noterade. Inkubator- och investeringsverksamheten är topprankad av UBI Global Index. Läs mer om GU Ventures på: www.guventures.com.

Om Göteborg Corporate Finance:

Göteborg Corporate Finance är en aktör som hjälper bolag i alla stadier med finansiella frågor, från start-ups till noterade bolag, med över 40 års erfarenhet av just Corporate Finance. Göteborg Corporate Finance har genom sitt breda nätverk av investerare en stark länk mellan entreprenörer och publikt/privat riskkapital. Läs mer om Göteborg Corporate Finance på: www.gcf.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Grundarna, som består bl.a. av entreprenören Claes Holmberg, GU Ventures AB, samt Göteborg Corporate Finance AB, meddelar att GOKAP Invest AB (publ) har startats med syfte att investera i nya innovativa företag i Västsverige.
Twittra det här