Bokslutskommuniké

Report this content

HELÅRET SAMT FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

• Omsättningen uppgick ackumulerat till 2,0 MSEK.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till –4,22 MSEK(–4,24 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –2,28 MSEK (–1,38 MSEK) under det fjärde kvartalet.

Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till –5,10 MSEK (–4,25 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till –2,30 MSEK (–1,38 MSEK) under det fjärde kvartalet.

Resultat per aktie uppgick till –0,43 SEK (–0,56 SEK) under året. Resultat per aktie uppgick till –0,20 SEK (–0,18 SEK) under det fjärde kvartalet.

• Gold Town Games genomför en företrädelseemission på 6,4 M SEK. Emissionen övertecknades till 227 procent.  

• Gold Town Games upprättar ett konvertibellån på 1 MSEK med Norrlandsfonden.

• World Hockey Manager lanserades under september månad i Skandinavien.

• World Hockey Manager lanserades under oktober månad i Europa.

• World Hockey Manager lanserades globalt den 31 november.

• World Hockey Manager installerades cirka 190 000 gånger under 2017.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.


KOMMENTAR TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Gold Town Games grundades med en ambitiös vision om att bli en världsledande aktör inom sportmanagerspel till mobila enheter. Ett första steg på resan och ett delmål var att skapa ett roligt och utmanade hockeymanagerspel där hockeyfans från hela världen kunde mäta sina managerkunskaper och tävla om titeln världens bästa hockeymanager.

När vi den 30 november 2017 lanserade World Hockey Manager globalt var det belöning för närmare två års intensivt arbete där vi målmedvetet, utvecklat och skapat en produkt som våra användare uppskattar och vi själva känner en stark tilltro till. Den lyckade lanseringen har etablerat World Hockey Manager som det ledande hockeymanagerspelet men vi nöjer oss

inte med det. Från såväl personal som användare finns det en mängd förslag och önskemål på hur vi kan öka spelupplevelsen ytterligare. Vårt utvecklingsarbete fortsätter för att befästa produktens marknadsposition med målsättningen att nå en miljon installationer och minst trefaldiga spelets dagliga intäkter under 2018. 

Vi känner stolthet och glädje över att vi nått detta delmål och det har vi gjort tack vare en fantastisk laginsats från alla anställda, ett tålmodigt styrelsearbete, stabila samarbetspartners, stöttning från nära och kära, ett uppbackande lokalsamhälle i Skellefteå och inte minst ett starkt förtroende från alla de aktieägare som under tiden trott på och investerat i Gold Town Games. Tusen tack!

När vi ser tillbaka på 2017 sammanfattar vi det som ett lärorikt och lyckosamt år för Gold Town Games där vi levererat utlovad produkt och följt uppsatt budget. Vi är väldigt nöjda med december månads intäkt och med den i ryggen blickar vi med tillförsikt framåt. Bolaget går nu in i en expansiv fas där vi utvecklar två produkter, World Hockey Manager och det kommande World Football Manager. För att kunna motsvara de höga förväntningar som vi ställer på oss själva och vårt arbete så växer företaget skalenligt.  

Samtidigt som World Football Manager har en väldigt stor marknadspotential kommer det att möta en betydligt högre nivå av konkurrens från redan etablerade fotbollmanagerspel. Det innebär att användare kommer ha höga förväntningar när de aktivt ska välja World Football Manager framför en konkurrent.

Vårt nästa mål är att göra World Football Manager av hög kvalitet, unikt och att det ska särskilja sig gentemot konkurrenterna, det är vårt nästa steg, en viktig pusselbit i vår strävan att nå Gold Town Games vision.

Pär Hultgren, VD
Gold Town Games AB


KORT OM GOLD TOWN GAMES

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar