Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019

Report this content

Helåret samt fjärde kvartalet i sammandrag

• World Football Manager lanseras under maj månad i Sverige och december i Storbritannien.

• Gold Town Games gör en företrädesemission på 10,5 MSEK som tecknades till 441procent.

• World Hockey Manager passerar 1 miljon nedladdningar.

• Gold Town Games presenterar Wayne Gretzky som delägare i Gold Town Games och ambassadör för World Hockey Manager.

• Nettoomsättningen uppgick till 10,36 MSEK (19,27 MSEK). Nettoomsättningen uppgick till 1,71 MSEK (3,92MSEK) under det fjärde kvartalet.  

• Rörelseresultatet uppgick till -7, 90 MSEK (-4,84 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -4,01 MSEK (-1,57 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,09 MSEK (-5,32 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,41 MSEK (-2,03 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,37 SEK) under året. Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,14 SEK) under det fjärde kvartalet.

Kommentar till bokslutskommuniké

»ETT LÄRORIKT ÅR OCH EN SPÄNNANDE FRAMTID«

2019 blev ett ytterligheternas år för Gold Town Games. Den stora positiva och omtalade händelsen var Wayne Gretzkys intåg som delägare i bolaget och ambassadör för World Hockey Manager (WHM). Bolagets andra produkt World Football Manager lanserades i en handfull länder. Samtidigt minskade omsättningen till 10,35 MSEK (19,26 MSEK).

Vi är givetvis missnöjda med både omsättningen och resultatet. De båda är en konsekvens av att kapital prioriterats på ett andra spel, World Football Manager (WFM), men också att World Hockey Manager inte lyckats behålla och kapitalisera befintliga användare i tillräckligt hög utsträckning.  

Under årets sista månad bröt vi en dalande trend för intäkter. Försäljningen i december uppgick till uppgick till 0,9 MSEK varav 0,06 MSEK var försäljning i WFM. Med det lägger vi 2019 bakom oss, tar med lärdomar, de positiva händelserna och blickar framåt.

WORLD HOCKEY MANAGER
I mitten av januari lanserade den första versionen av World Hockey Manager med Wayne Gretzky integrerad som användarens guide. I anslutning till uppdateringen med Gretzky påbörjades en mer intensiv period av marknadsföring. Så här långt pekar det uppåt och trenden är positiv framförallt Kanada har genererat så många nerladdningar att de nu har passerat både Sverige och USA i antalet dagliga aktiva användare och WHM stiger på ranking för nedladdade sportspel på flertalet nationella marknader runt om i världen. 

Marknadsföring av spelet med Gretzky ska hellre likställas med ett maraton snarare än ett hundrameterslopp. Så länge marknadsföringen är lönsam kommer vi fortsätta på nuvarande nivå och förhoppningsvis öka takten under senare delen av hockeysäsongen. Målsättningen med nedladdningarna är att så kostnadseffektivt som möjligt öka användarbasen och därmed även intäkterna. 

Vårt projektteam för WHM fortsätter samtidigt arbetet med att optimera gamla och utveckla nya funktioner för att stärka spelets retention och livstids värdet på användarna.

WORLD FOOTBALL MANAGER
Lanseringen av World Football Manager i Storbritannien har visat att användardatan de första dagarna i spelet än så länge inte motsvarande våra mål eller förhoppningar. Vi kan däremot fortsatt se att de användare som stannar fler än fem dagar i många fall fortsätter att spela under en längre tid. 

Vi arbetar fortsatt med att optimera WFM genom att finslipa på retention och den upplevelse spelet ger de första fem dagarna. Positivt är att kostnaden per nedladdning fortsatt är rimlig och att vi lyckats behålla de drygt 1 200 dagliga aktiva användare trots låg marknadsföring. När våra åtgärder hittar rätt och först då retention för de första dagarna motsvarar våra mål kommer vi att lansera spelet i fler europeiska länder och därefter övriga världen.  

KOMMANDE KVARTAL
Vårt fokus är fortsatt att förbättra bolagets produkter och genom marknadsföring öka antalet användare och således omsättningen. Vår målsättning, tidigare kommunicerad i både memorandum och rapporter, är att nå ett positivt kassaflöde vid slutet av kvartal två.


Pär Hultgren
VD, Gold Town Games
ir@goldtowngames.com
+46736005047

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: