DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 till 30 juni 2016

Report this content

Kort om Gold Town Games

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som har fokus på sportmanagerspel för de två största mobila spelplattformarna – iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager, är under utveckling och planeras att släppas i december 2016.

Delåret och andra kvartalet i sammandrag

 • Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -2,14 MSEK (-0,01 MSEK). 
  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,48 MSEK (- 0,01 MSEK) under det andra kvartalet.
   
 • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,14 MSEK (-0,01 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,49 MSEK (- 0,01 MSEK) under det andra kvartalet.
   
 • Resultat per aktie uppgick till -1,50 SEK (-0,11 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,11 SEK) under det andra kvartalet.
   
 • Pär Hultgren tillträdde som VD i maj 2016.
   
 • En företrädesemission, där även allmänheten bjöds in, slutfördes i juni 2016. Teckningsgraden blev cirka 342 % och aktier för cirka 11,44 MSEK emitterades till en teckningskurs om 6,25 SEK per aktie.
   
 • Bolagets aktie upptogs till handel på NGM Nordic MTF efter periodens utgång den 13 juli 2016.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games ” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.

Kommentar till delårsrapporten –

Gold Town Games har som ambition att bli ett världsledande spelbolag inom genren för mobila managerspel. Denna ambition förpliktigar och kräver en gedigen insats. Först ut blir World Hockey Manager, världens första mobila hockeymanagerspel i sitt slag, följt av ett fotbollsmanagerspel och därefter ytterligare titlar baserade på andra arenasporter. Den design- och teknikplattform vi idag utvecklar, kommer att kunna återanvändas och därmed både spara tid och minska utvecklingsrisken på framtida spelproduktioner.

Vi är övertygade om att världsledande kräver högsta möjliga kvalitet i varje moment när vi skapar World Hockey Manager. Det är trots allt det, vårt första spel, som sätter standarden inför framtiden. Vi bedömer att om Gold Town Games lyckas väl med World Hockey Manager, finns det goda förutsättningar att framgångsrikt lansera framtida titlar inom arenasporter där konkurrensen är betydligt tuffare.

I vår strävan att skapa dessa förutsättningar är det glädjande att, vecka för vecka, se hur produkten och teamet tar form och konstant utvecklas. Det är också glädjande att konstatera att det finns lokal spetskompets att tillgå i Skellefteå – nyrekryteringar har gjorts från spelutbildningen på Campus Skellefteå och den välrenommerade designbyrån North Kingdom har varit ett fantastiskt stöd.

Sommaren har varit intensiv med nyemission och listning på NGM Nordic MTF. Sammanfattningsvis har Gold Town Games därmed fått finansiella muskler att producera ett riktigt bra World Hockey Manager, samtidigt som det blir enkelt att följa med på vår resa som aktieägare. Det är med stor optimism och tillförsikt vi nu arbetar mot en första lansering av spelet (på en specifik marknad) i början av december. Innan vi når december rekommenderar jag er dock att följa spelets och bolagets utveckling på vår hemsida, Twitter, Instagram eller Facebook, där vi under hösten kommer att dela grafik och funktioner från spelet följt av kommentarer och tankar.

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

Delårsrapport_Q2_2016_GTG_30_aug

Taggar: