Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017

Report this content

Kort om Gold Town Games
Gold Town Games AB (GTG) är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Tjecken och Finland. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända designmönster och teknisk plattform till fler managerspel inom andra lag- och arenasporter.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -2,10 MSEK (-2,14 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,23 MSEK (- 0,48 MSEK) under det andra kvartalet.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,12 MSEK (-2,14 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,24 MSEK (- 0,49 MSEK) under det andra kvartalet. 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-1,50 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,09 SEK) under det andra kvartalet.
  • Gold Town Games och Vavel förvärvar 50 procent vardera i Kabamspelet Imperial Galactic Wars den 24 april.
  • Den 30 maj lanserades World Hockey Manager i Finland för att testa spelarnas betalningsvilja. 
  • Den 1 juni höll Gold Town Games årsstämma. Tobias Andersson, Turborillas grundare och VD tillträdde som styrelseledamot och till ny ordförande utsågs Mangus Orregård.


Kommentar till delårsrapport - VD Pär Hultgren

Den 29 maj nådde Gold Town Games (GTG) en milstolpe då en ny version av World Hockey Manager (WHM) lanserades i Finland, som andra land efter Republiken Tjeckien. Den stora nyheten var aktiveringen av spelets köpfunktion, ett viktigt test för både för GTG som bolag och WHM som spel för att verifiera att både teknik och spelidé håller.

Vi är glada och stolta att meddela att spelet har fått ett positivt mottagande av en mycket kräsen mobilspels- och hockeypublik. Den data som har genererats från användarna i Finland sedan den 29 maj till idag visar att ett par procent av användarna är villiga att lägga pengar på spelet och fortsätter kontinuerligt att göra aktiva köp i WHM. Den betalande genomsnittsanvändaren har under perioden spenderat cirka 250 SEK.

Den nya versionen har även genererat data från den tjeckiska marknaden och den verifierar att även de användarna genomför köp men inte till samma grad som de finska användarna. Vi är glada för alla dessa positiva nyheter men det viktigaste är vi att vi forsätter samla in data som ger oss en utgångspunkt för att mäta, justera och optimera betalningsviljan i spelet.

Datan är essentiell för att vi skall kunna beräkna våra användares life time value (LTV). Vad LTV är förklaras bäst på hur mycket intäkter en användare genererar under sitt aktiva användade av spelet. Först när intäkten överstiger marknadskostnaden per användare är det dags att i stor skala öka antalet användare.

Vi i teamet är efter en välbehövlig semester tillbaka, fulladdade med energi och med fokus på att dagligen göra framsteg med produkten. Vi känner stark tilltro till vår idé och strävan att skapa en mobil plattform för sportmanagerspel som är konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Tills WHM är redo för en global lansering har vi valt att temporärt pausa utvecklingsarbetet med World Football Manager, det kommer dock att återupptas så snart programmeringstid i teamet frigörs. Vi har en spännande säsong framför oss, häng med!

Pär Hultgren  - VD 

Gold Town Games AB Storgatan 53 931 30 Skellefteå  
+46(0)73-600 50 47  
http://www.goldtowngames.com/  
ir@goldtowngames.com 

Taggar:

Prenumerera