Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017

Report this content


TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,31 MSEK. 
• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -2,94 MSEK (-2,86 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,83 MSEK (- 0,72 MSEK) under det tredje kvartalet.
• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,96 MSEK (-2,87 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,84 MSEK (- 0,73 MSEK) under det tredje kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK (-0,57 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,10 SEK) under det tredje kvartalet.


KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT - VD PÄR HULTGREN
Det tredje kvartalets stora händelser var den skandinaviska lanseringen av World Hockey Manager, framförallt på hemmamarknaden Sverige och Gold Town Games företrädesemission. Båda dessa händelser genomfördes med ett lyckosamt resultat då emissionen övertecknades till 227 procent och lanseringen genererade över 20 000 nya installationer. Försäljningsresultat för de två sista veckorna av september blev 284 637 SEK och framförallt i Sverige var användarnas mottagande av World Hockey Manager över vår förväntan.

Lanseringen i Skandinavien var en efterlängtad milstolpe för Gold Town Games men samtidigt bara början på vidareutvecklingen av World Hockey Manager. När användarantalet mångdubblades sattes produktens skalbarhet på prov. En stadig ökning av både antalet matcher och köp inuti produkten har krävt flertalet uppdateringar för att optimera och balansera spelet.

På Gold Town Games är vi mycket nöjda med vårt tredje kvartal. Det är tydligt att World Hockey Manager är ett uppskattat spel då tusentals användare från flera europeiska länder återkommande spenderar både tid och pengar i spelet. Resultat från nyemissionen signalerar också att aktie-ägarna, liksom vi, har god tilltro till bolaget och produktens potential att generera intäkter.

Härnäst väntar ett par spännande steg. Vi har inlett arbetet med den spelmotor som utgör grunden för World Football Manager. Den europeiska lanseringen visar glädjande att alltfler av de betalande användarna har sin hemvist utanför Sverige gränser. Vi har än så länge bara skrapat på ytan och marknadsföringen kommer att fortsätta rulla och utvecklas med tiden för att öka effekten. Till sist men inte minst står vi inför en mycket snar global lansering.

Om utfallet av den globala lanseringen av World Hockey Manager blir som vi tror och hoppas på står Gold Town Games snart inför den privilegierande uppgiften att expandera till nästa nivå, en nivå där bolaget effektivt och kvalitetsmedvetet skall utveckla och förvalta, till att börja med en och sedan två, globala produkter. Vi arbetar således, ett steg i taget, enligt vår visionen att bli världsledande på managerspel.


KORT OM GOLD TOWN GAMES
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 12 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första spel, World Hockey Manager (WHM), lanserades i Europa den 31 oktober 2017. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanager-spel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.


Pär Hultgren    - VD 

Gold Town Games AB Storgatan 53 931 30 Skellefteå    
+46(0)73-600 50 47    
http://www.goldtowngames.com/    
ir@goldtowngames.com 

Taggar: