Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

Report this content

Andra kvartalet i sammandrag

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -1,03 MSEK (-1,33 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,02 MSEK (- 0,27 MSEK) under det andra kvartalet. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,78 MSEK (-2,72 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,93 MSEK (- 1,05 MSEK) under det andra kvartalet. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,23 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,09 SEK) under det andra kvartalet.

• Nettoomsättningen uppgick till 3,05 MSEK under det andra kvartalet.

 

Kommentar till kvartalsrapport

Gold Town Games samlade försäljning uppgick under det andra kvartalet till 3,05 MSEK. World Hockey Manager (WHM) stod för största delen av omsättningen och World Football Manager (WFM), som lanserades i Sverige i slutet av maj, omsatte första månaden ungefär 50 000 SEK.

Under våren fokuserade vi vårt arbete på att analysera insamlad användardata från föregående lanseringar i Sydafrika, Australien och Irland för att på bästa sätt vidareutveckla WFM inför den efterlängtade lanseringen på hemmaplan. Den 31 maj gav vi äntligen fotbolls- och managerspelsfans i Sverige möjligheten att skapa sitt eget lag i World Football Manager.

Vi var väl förberedda på marknadens befintliga konkurrens och därför är det glädjande att drygt fyra procent av de som laddat ner spelet fortsätter att spela efter 60 dagar samt att kostnaden per nedladdning än så länge varit fördelaktig. 

Vi eftersträvar att mäta oss med de mest framgångsrika spelen och för att kunna ta upp kampen om användarna och deras uppmärksamhet krävs det att vi gör en gedigen produkt och fokuserar våra resurser rätt. 

Vi har under sommaren identifierat ett antal områden för att stärka WFM och vi arbetar nu med att finslipa befintliga och utveckla nya funktioner. En av dessa är den, från WHM, uppskattade funktionen Social Leauge, som genom att koppla ihop användare utgör en essentiell del i våra spel.

World Football Manager har mottagits mycket väl av användarna och fått höga betyg på både Appstore 4,4/5 (iOS) och Google Play 4,3/5 (Android). Idag är det nästan 2 000 dagliga användare, vilket ger oss en bra användarbas för att mäta både kortsiktig och långsiktig retention samt användarbeteende i applikationen. Under hösten kommer användarantalet att stiga när vi ökar marknadsföringen på befintliga och nya marknader.

World Hockey Manager har nyligen passerat milstolpen en miljon nedladdningar och vi ser optimistiskt på framtiden och möjligheten att engagera nya användare, men också tidigare aktiva. När vi summerar den första halvan av 2019 kan vi glatt konstatera att våra marknadsförings-kampanjer varit lönsamma, vilket öppnar upp för större insatser för att öka antalet användare och omsättningen i WHM.

Med både fotboll- och hockeysäsongen i antågande ser vi framemot en spännande höst för Gold Town Games och bolagets två produkter. 


Pär Hultgren
VD Gold Town Games AB

 

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: