Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018

Report this content

Första kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 4,55 MSEK.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –1,06 MSEK (–0,87 MSEK) under det första kvartalet.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1,66 MSEK (–0,88 MSEK) under det första kvartalet.

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,14 SEK (–0,12 SEK) under det första kvartalet.

• Gold Town Games förvärvar spelbolaget Time Stop Interactive 

• World Hockey Manager lanserades under februari i Ryssland.

• World Hockey Manager passerade totalt 500 000 nedladdningar under mars 2018.


Kommentar till kvartalsrapport

Gold Town Games första kvartal 2018 har bestått av tillväxt. Nettoomsättnigen för sportmanagerspelet World Hockey Manager (WHM) har ökat månad för månad och uppgick totalt till 4,55 MSEK. Antalet dagliga användare har vuxit under perioden, från ungefär 25 000 till 42 000 stycken fördelat på ungefär 60 länder. USA är den enskilt största marknaden med över 20 procent av dagliga användare. I slutet av mars passerades milstolpen 500 000 nedladdningar av WHM.

Ledning och personal är överlag nöjda med kvartalet och då framförallt antalet nedladdningar, den växande användarbasen, samt ökade intäkter som ger bolaget en bra grund för tillväxt.

Personalgruppen fungerar bra och vi tar hela tiden steg mot bättre arbetsprocesser och tydligare rollfördelningar. Sedan Time Stop Interactive förvärvades har Gold Town Games växt till 18 anställda och hanterar nu två produkter under snabb utveckling. Vid årsskiftet flyttade Gold Town Games till större lokaler då bolaget under en tid trängts på yta utan växtmån och de nya lokalerna har kapacitet för ungefär 25 personer.

Sommaren hägrar och trots att hockeysäsongen världen över avslutats med slutspel och mäster-skap tror vi på fortsatt tillväxt och framförallt har vi stor tilltro till den amerikanska marknaden. Den kortsiktiga målsättning är att månad för månad öka bolagets omsättning. För att nå dit behöver användarbasen fortsätta växa och målet är att nå 50 000 dagliga användare innan slutet av andra kvartalet. Det finns ingen genväg dit utan det är effektivt och strukturerat arbete som gäller. Både för att utveckla WHM till ett ännu bättre spel som tilltalar och engagerar användare men också för att träffa rätt i marknadsföring och attrahera nya användare till en rimlig kostnad.

Utvecklingen av World Hockey Manager fortskrider och spelet uppdateras kontinuerligt med förbättringar och nya funktioner. Den rådande standarden inom spelbranschen är att ett free-to-play spel uppdateras ungefär var 30 - 40 dag och de behövs för att hålla spelarna aktiva och engagerade. Processen att utveckla, testa och implementera är inte spikrak men sker alltid utifrån en övertygelse att skapa bästa möjliga spel för användarna.

Vid sidan av World Hockey Manager pågår utvecklingen av World Football Manager (WFM). Det är utmanade för bolaget att arbeta parallellt med två produkter och ibland krockar de olika produkternas intressen när tiden inte räcker till. Då WHM, sedan den globala lanseringen, framgångsrikt fortsätter att växa prioriterar vi än så länge WHM först vid resurskrockar. 

Vår tilltro till World Football Managers spelkoncept är fortsatt stark och det är vår övertygelse att spelets kärna, det vill säga spelmotorn och matcherna ska vara konkurrenskraftiga då det idag redan finns flera framgångsrika fotbollsspel på marknaden vilket gör konkurrensen hård med överkomlig. WFM kommer inte att lanseras inför ett stundande fotbolls-VM utan först när det bedöms vara ett tillräckligt roligt, balanserat och stabilt grundspel initieras soft launch på en eller flera marknader. Detta sker dock senast i anslutning till GamesCom i Köln där Gold Town Games via en pitchtävling, kvalificerat sig som ett av de svenska bidragen.

Vi ser verkligen fram emot att lansera ytterligare en Gold Town Games-produkt och det är med ett steg, och ibland flera, i taget arbetar vi för vår vision; att vara en världsledande aktör inom sportmanagerspel till mobila plattformar.

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB


KORT OM GOLD TOWN GAMES
Ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: