Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019

Report this content

FÖRSTA  KVARTALET I SAMMANDRAG    

• Nettoomsättningen uppgick till 3,36 MSEK (4,55 MSEK) under det första kvartalet.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –0,80 MSEK (-1,67 MSEK) under det först kvartalet.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –0,80 MSEK (–1,66 MSEK) under det första kvartalet.

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,06 SEK (–0,14 SEK) under det första kvartalet.

 

KOMMENTAR TILL KVARTALSRAPPORT

Vi har under kvartal ett stabiliserat den negativa intäktsutvecklingen som präglade hösten och framförallt slutet av det fjärde kvartalet 2018. Det är ett resultat av ett målinriktat arbete med att hitta marknadskanaler som bättre driver nedladdningar men framförallt strategin och åtgärderna för att stärka spelets långsiktiga retention.

Vår analys av försäljningen i World Hockey Manager visar att fortsatt utveckling av vår plattform, ryggraden i Gold Town Games spel, har bäst effekt, både kortsiktigt och långsiktigt. Utvecklings-arbetet kan delas i två huvudgrupper; produkt- och affärsutveckling.

Det finns nu ett nytt ligasystem och en djupare matchmotor i World Hockey Manager, två uppdateringar med det tydliga målet att öka användarnas långvariga retention. Den fastställs genom hur många användare som varit aktiva längre än 180 dagar och den är oerhört viktigt för att Gold Town Games skall kunna bygga en större kundbas med ökade intäkter.

Det är glädjande att de uppdateringarna har medfört en direkt positiv effekt. De dagliga användare som varit aktiva i mer än 180 dagar har ökat, från 7 500 vid årsskiftet till 8 500 i slutet av mars. Under samma period har antalet spelade matcher per användare stigit och den genomsnittliga speltiden har vuxit från 21 till 23 minuter per användare och dag. Användarna har visat sin uppskattning genom att nu dela ut högre betyg än vad de tidigare gjorde. På Google Play blev snittbetyget 4,2, en höjning i jämförelse med de 3,93 under spelets livstid.

För att öka Gold Town Games totala intäkt har vi, med start efter perioden, experimenterat och implementerat både branding och in game-annonsering i World Hockey Manager. För att engagera användarna ytterligare fortsätter vi att utveckla cupsystemet med mål att öka deras tid i spelet och att försäljningen följer samma kurva.

World Football Manager lanserades under slutet av perioden på Irland samt belastningtestades mot Australien. Utropstecken att bygga vidare på är spelets on boarding som fungerat bra samt att användarna, som vi önskar, deltar och interagerar aktivt i matcherna. Vår grundtes är att en spännande och engagerande matchsekvens är en nyckelfaktor för att kunna konkurrera på den lukrativa marknaden för fotbollsmanagerspel.

Den 31 maj lanserar vi en betaversion av World Football Manager i Sverige, på Appstore och Google Play. Den fortsatta utvecklingen av spelet vill vi göra nära de kunniga svenska användarna som har väldigt starka managerspelstraditioner. Med inspel från dem och den genererade användardatan ska vi finslipa funktioner och spelupplevelsen inför kommande lanseringar.

Gold Town Games står nu på tröskeln, redo att ta nästa steg, in i en verklighet där vi har två produkter, två intäktskällor. Det skapar önskade synergier för vår plattform som vi ämnar att omsätta i fortsatt tillväxt. Vi ser framemot att arbeta vidare med våra användare för att leverera mobila sport managerspel i världsklass.

 

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: