Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2020

Report this content

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 2,46 MSEK (3,36 MSEK) 

• Rörelseresultatet uppgick till −2,78 MSEK (−0,82 MSEK)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till −2,82 MSEK (−0,85 MSEK) 

• Resultatet per aktie uppgick till −0,10 SEK (−0,06 SEK)

 

VD-KOMMENTAR TILL KVARTALSRAPPORT

Skillnaden mellan förväntningar och utfall har nog aldrig varit större för Gold Town Games än första kvartal 2020. Den spelplan vi såg framför oss vid årets början har de senaste månaderna drastiskt ritats om, inte minst på grund av att världens idrotter pausat sina tävlingsspel på obestämd framtid. Vi ser med tillförsikt och optimism fram emot att världen och idrotten skall öppnas upp och starta om igen utan att äventyra människors hälsa.Vi har i senaste kvartalets resultat rört oss i rätt riktning vilket sporrar oss att fortsätta på inslagen väg. Bolagets nettoomsättning för kvartalet ökade med 43 procent, till 2,46 MSEK, jämfört med föregående kvartal då omsättningen stannade på 1,71 MSEK. Även rörelseresultatet för perioden förbättrades och uppgick till -2,81 MSEK jämfört med föregående kvartal (-4,01 MSEK). Jag är givetvis nöjd med att såväl omsättningen som att resultatet har förbättrats jämfört mot föregående kvartal trots rådande omständigheter.

Sedan vi presenterade och implementerade Wayne Gretzky som spelets ambassadör har produkten och bolagets anseende på en global nivå stigit. Marknadsföringsmässigt är effekten tydligaste i Gretzkys och hockeyns hemland, Kanada, som nu avancerat från tredje plats till att vara den största marknaden för World Hockey Manager. Vi ser att den fulla effekten av Wayne Gretzky-samarbetet är något fördröjd till följd av COVID-19, vår bedömning är att det fortsatt finns utrymme för att lönsamt nå fler användare när hockeysäsongen startar om.

Vi har kontinuerligt samlat på oss lärorik data från våra användare och metodiskt utvärderat och justerat World Football Manager. Det är glädjande att se att användarnas dagliga aktiva tid i spelet ökar och vi känner att vi är på rätt väg. Vi ser att det finns en stor marknad som vi bedömer är realistisk att nå med lönsamhet. Spelets retention, på både kort och lång sikt, är en prioriterad mätpunkt som vi arbetar vidare med. De olika marknaderna har så här långt registrerat varierade retention och av den anledningen blir det mycket spännande att följa lanseringen i Europa.

Till följd av COVID-19 har vi valt att agera genom att korttidspermittera stora delar av personalen. Med vidtagen åtgärd kan vi genomföra den plan vi arbetar utifrån. Vi kommer fortsätta att utveckla vår tekniska plattform, W3XM med både förbättrade samt nya funktioner, samtidigt som vi löpande tillskansar oss kunskap och användardata.

Analysen av den ligger till grund för beslut om marknadsaktiviteter, nya funktioner och hur vi stimulerar användaren att stanna längre. Vi har även för avsikt att lansera våra spel på ytterligare nya marknader något jag personligen ser mycket fram emot.

Pär Hultgren

VD, Gold Town Games

ir@goldtowngames.com
+46 73 600 50 47

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: