Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2019

Report this content

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

• Rörelseresultet uppgick ackumulerat till -3,58 MSEK (-3,27 MSEK). Rörelseresultet uppgick till -0,87 MSEK (-0,57 MSEK) under det tredje kvartalet.

• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -3,68 MSEK (-3,30 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,90 MSEK (-0,57 MSEK) under det tredje kvartalet.

• Resultat per aktie uppgår ackumulerat till -0,25 SEK (-0,27 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,04 SEK) under det tredje kvartalet.

• Nettoomsättningen uppgår ackumulerat till 8,65 MSEK (15,34 MSEK).

• Nettoomsättningen uppgick till 2,25 MSEK (4,28 MSEK) under det tredje kvartalet.


KOMMENTAR TILL RAPPORT

När vi summerar Gold Town Games tredje kvartal 2019 uppgår omsättningen till 2,25 MSEK och resultatet till -0,9 MSEK. Den minskade omsättningen under perioden beror i huvudsak på att vi valt att prioritera bolagets likvida medel på utvecklingen av World Hockey Manager (WHM) och framförallt World Football Manager (WFM) och inte på marknadsföring.

När vi nu blickar framåt gör vi det med goda förutsättningar, en fulltecknad emission, med ishockeylegenden och affärsmannan Wayne Gretzky som ny delägare och ambassadör för WHM samt ett WFM som för varje uppdatering uppvisar förbättrad användardata. Utifrån de förutsättningarna är det vår ambition och förhoppning att med start 2020 avsevärt kunna öka antalet användare och intäkter, för att under året nå lönsamhet.

I mitten av december befinner sig ett produktionsteam på plats i Los Angeles för intervjua, fotografera och filma Wayne Gretzky. Utöver det material som ska implementeras och berika WHM kommer även video och stillbilder till annonser att produceras. Det kommer att utgöra grunden i marknadsoffensiven, framförallt riktad mot Nordamerika, som inledes när den uppdaterade versionen av WHM med Wayne Gretzky lanseras under januari 2020.

Vi tror att intresset för WHM kommer att öka markant med Gretzky som ambassadör, vilket förhoppningsvis leder till lägre kostnader per nedladdning och således bättre marginaler och större  intäkter. Gretzkys medverkan stärker även produkten både som spel och varumärke,
vilket vi tror kommer leda till ökad retention och omsättning. Vi är förväntansfulla och tålmodiga då vi först under slutet kvartal ett 2020 kommer kunna se effekten av Gretzkys medverkan.

WFM är nu lanserat i hela Norden och ytterligare ett par mindre marknader. Antalet dagliga spelare är ungefär 1 000 stycken varav 50 procent utgörs av svenska användare. Den senaste månadens försäljning uppgick till ungefär 30 000 SEK. Vi är övertygade om att både antalet användare och därmed omsättningen kommer att stiga när WFM lanseras på fler marknader.  Vi har dock beslutat att revidera vår plan om att lansera WFM i hela Europa innan årsskiftet och istället fokusera på en eller ett par europeiska länder under december. Anledningen till detta är att vi tror oss kunna förbättra spelets retention med ett någon procentenhet med kommande uppdateringar. Lanseringen i hela Europa kommer tillsammans med övriga världsdelar att ske under första halvåret 2020.

I teamet och organisationen är vi inställda på att under de närmaste kvartalen nå ett antal högt ställda målsättningar. Jag har sagt det här förut men säger det igen, Gold Town Games står bättre rustat idag, än någon gång tidigare. Med två produkter som blir bättre och bättre samt en av historiens största sportlegender i vårt lag har vi goda förutsättningar att kunna ta nästa steg mot bolagets vision; att bli världsledande på mobila sportmanagerspel genom att utmana genren.

Hoppas att Ni följer med på resan!

 

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.