DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN1 januari 2017 till 31 mars 2017

Report this content

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

• Omsättningen uppgick till 0,01 MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,87 MSEK (- 1,65 MSEK) under det första kvartalet.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –0,88 MSEK (- 1,65 MSEK) under det första kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-1,28 SEK) under det första kvartalet.
• Gold Town Games presenterade första datan från soft-launch av World Hockey Manager i Tjeckien I slutet av januari 2017.
• Gold Town Games slöt avtal med Pollen VC i början av februari 2017 avseende tillväxtfinansiering av World Hockey Manager.
• World Hockey Manger nådde fas 2 av soft-launch i mitten av februari 2017 efter att den s k onboardingen nått det uppsatta målet om 70 procent.
• Gold Town Games ingick ett samarbetsavtal med spelbolaget Vavel Game Studio i slutet av mars 2017 och meddelade efter periodens utgång att samarbetet avsåg återlansering av spelet Imperium: Galactic War som utvecklats av spelbolaget Kabam.
• World Hockey Manager passerade i slutet av april 2017 de uppsatta målen för retention med 40 % respektive 20 % avseende dag 1 och dag 7 retention.
• World Hockey Manager genererade sina första intäkter i mitten av maj 2017.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games ” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.

VD-ORD

Utvecklingsarbetet med World Hockey Manager fortskrider som planerat under soft-launchen. Glädjande nog är spelarnas feedback mestadels positiv men såklart finns även förslag till justeringar, vilket vi tacksamt tar emot.

I teamet är vi mycket nöjda över att World Hockey Manager har genererat sina första intäkter samt att datan vi får från våra tjeckiska användare ständigt förbättras. Det handlar framförallt om längre spelsessioner, ökad retention och högre betyg i Google Play store. Vi ser nu med tillförsikt och spänning fram emot att ta del av vad det hockey- och mobilspelsintresserade Finland tycker om spelet.

Fortsätter produktens och plattformens utvecklingskurva som hittills, ser vi goda möjligheter att World Hockey Manager, och plattformen som helhet, kan vara ett bra fundament för World Football Manager. Därefter kan vi närma oss bolagets vision; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel.

Viktigast är dock Gold Town Games anställda, som dagligen gör sitt yttersta för att spelets alla bitar ska hålla ihop, vara användarvänliga, kontinuerligt finslipas och därmed bli bättre och bättre. Vägen till att bli bäst består trots allt av väl avvägt och gediget arbete.

Avslutningsvis ser vi framemot att följa återlanseringen av Kabam-spelet Imperium Galactic War där Gold Town Games, genom ett avtal med Vavel, förvärvat 50% av spelets framtida intäkter.

Pär Hultgren, VD
Gold Town Games AB

Kort om Gold Town Games

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Tjecken och lanseras i dagarna i Finland. Global lansering sker under 2017 så snart användardatan från Finland visar lönsamhet. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända design och teknisk plattformen till att lansera fler managerspel inom andra lag-och arenasporter.

Kontakt

Pär Hultgren - VD

Gold Town Games AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå 

+46(0)73-600 50 47 

http://www.goldtowngames.com/ 
ir@goldtowngames.com