Företrädesemisionen i spelbolaget Gold Town Games tecknades till 327,42 procent

Report this content

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Bolaget”) beslutade den 4 september 2017 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 6,46 Mkr, där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017.

Nyemissionen avsåg 3 801 921 aktier till en teckningskurs om 1,70 kr per aktie. Två befintliga aktier berättigade till teckning av en ny aktie. Teckningsperioden löpte mellan den 13 september till den 27 september 2017.

Totalt efterfrågades aktier för cirka 21,2 Mkr, vilket innebar att företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 327,42 procent, motsvarande en överteckningsgrad av 227,42 procent. Den upphandlade emissionsgarantin behövde därigenom inte tas i anspråk. Emissionen tecknades till 89 procent genom utnyttjande av företrädesrätter.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för Gold Town Games. Emissionsresultatet ger oss goda förutsättningar att med full fart fortsätta in i vår kommersialiseringsfas säger bolagets VD, Pär Hultgren.

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl 08.30 CET.

Kort om Gold Town Games Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 10 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första spel World Hockey Manager (WHM) lanserades den 16 september 2017 i Sverige, Norge och Danmark och finns även sedan tidigare i Finland och Tjeckien. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter. Läs mer på www.goldtowngames.com

Taggar:

Prenumerera