FÖRETRÄDESEMISSION I GOLD TOWN GAMES AB, TECKNINGSTID 170913 TILL 170927

Report this content

Idag startar teckningstiden för Gold Town Games företrädelseemission. Hockeyspelarna Jimmie Ericsson, Tony Mårtensson, grundare Tomas Nordström och verkställande direktör Pär Hultgren med flera tecknar aktier i nyemissionen. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter till ett belopp av 5,2 MSEK. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING gäller för dem som på avstämningsdagen 2017-09-11 var registrerad som aktieägare i Bolaget. Företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie till kursen 1,70 SEK per aktie. 

Teckningsförbindelser: 
Jimmie Ericsson - Via bolag  51 000 SEK
Tony Mårtensson 102 000 SEK
Pär Hultgren - Privat och via bolag 138 550 SEK
Leif Rehnström  8 500 SEK
Tomas Nordström 17 000 SEK

TECKNING av aktier ska ske under teckningsperioden med start 2017-09-13 och avslut 2017-09-27.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att tecknings- tiden har påbörjats. 

Memorandum och anmälningssedlen finns att ladda ner på bolagets hemsida www.goldtowngames.com 

Kort om Gold Town Games Gold Town Games AB (GTG) är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Tjecken och Finland. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända designmönster och teknisk plattform till fler managerspel inom andra lag- och arenasporter.

Pär Hultgren VD, Gold Town Games

Taggar: