Företrädesemission i Gold Town Games tecknades till 441 procent

Report this content

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Bolaget”) beslutade den 25 september 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10,5 MSEK, även allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2019. 

Emissionen omfattade som högst 11 625 272 nya aktier och skulle inbringa Bolaget 10 462 744,80 SEK vid full teckning. Teckningskursen var 0,90 SEK per aktie. För varje femtal befintliga aktier erhöll innehavaren rätt att teckna fyra nya aktier. Teckningsperiod för deltagande i emissionen löpte från den 4 oktober till och med den 18 oktober 2019.

Totalt efterfrågades aktier för cirka 46,16 MSEK, vilket innebar att företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 441 procent, motsvarande en överteckningsgrad av 341 procent. Emissionen tecknades till 98 procent genom utnyttjande av företrädesrätter.

– Responsen från ägare och aktiemarknaden har under emissonsperioden har varit överväldigande. Vi är oerhört glada för det förtroende som alla, gamla som nya, aktieägarna visat för Gold Town Games. Det positiva emissionsresultatet ger oss ekonomiska förutsättningar att nå våra målsättningar med att öka antalet användare och omsättning och så småningom nå ett positivt kassaflöde i slutet av andra kvartalet 2020, säger bolagets VD, Pär Hultgren.

– Med påfylld kassa inleder vi nu en intensiv period. World Hockey Manager anpassas för att ge Wayne Gretzky en central roll och World Football Manager berikas med ytterligare ett par nya funktioner samtidigt som några befintliga ska finjusteras. När det är genomfört kommer World Football Manager lanseras på fler marknader i Europa och marknadsföringen av World Hockey Manager att intensifieras, avslutar Hultgren.

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF. Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Pär Hultgren
VD
+46736005047
ir@goldtowngames.com

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Företrädesemission i Gold Town Games tecknades till 441 procent
Twittra det här

Citat

Responsen från ägare och aktiemarknaden har under emissonsperioden har varit överväldigande. Vi är oerhört glada för det förtroende som alla, gamla som nya, aktieägarna visat för Gold Town Games. Det positiva emissionsresultatet ger oss ekonomiska förutsättningar att nå våra målsättningar med att öka antalet användare och omsättning och så småningom nå ett positivt kassaflöde i slutet av andra kvartalet 2020.
Pär Hultgren