Företrädesemissionen i Gold Town Games tecknades till 130 procent

Report this content

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Bolaget”) beslutade den 24 maj 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 7,4 MSEK, där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017. 

Emissionen omfattar högst 2 366 376 aktier och kan inbringa bolaget 7 454 084,40 SEK vid full teckning. Teckningskursen var 3,15 SEK per aktie. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av En ny aktie. Teckningsperioden löpte mellan den 4 juni till den 18 juni 2018.

Totalt efterfrågades aktier för cirka 9,7 MSEK, vilket innebar att företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 130 procent, motsvarande en överteckningsgrad av 30 procent. Emissionen tecknades till 83,8 procent genom utnyttjande av företrädesrätter.

Då emissionen blev övertecknad, har styrelsen beslutat att enligt villkoren och anvisningar göra en riktad på 350 296 aktier till teckningskurs 3,15 SEK per aktie till de som lämnat teckningsförbindelser inför emissionen och som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission tillföra bolaget ytterligare 1 050 000,00 SEK.

– Vi är väldigt glada över aktieägarnas fortsatta förtroende för Gold Town Games. Emissions-resultatet ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta öka antalet användare och omsättning samtidigt som produkterna försatt förbättras. Emissionen möjliggör ett mycket spännande år, med soft launch av World Football Manager och framförallt fortsatt offensiv marknadsföring för World Hockey Manager, säger bolagets VD, Pär Hultgren.

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB. Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl 08.30 CET.


KORT OM GOLD TOWN GAMES AB
Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.arenasporter.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar