Gold Town Games - 30 procent ökad försäljning i kvartal två

Report this content

Under det andra kvartalet 2018 har Gold Town Games försäljning fortsatt i ungefär samma takt som när det första kvartalet avslutades. Prognosen är att bolagets nettointäkt för kvartal två kommer att öka ungefär 30 procent jämfört med nettointäkten under kvartal ett som stannade på 4,55 MSEK.

 – Mars månad överträffade våra förväntningar och utifrån det är vi nöjda med att försäljningen håller i sig. Vår målsättning är självklart att ytterligare öka försäljningen. Trots att vi har nått hockeyns ”off season” ser vi att försäljningen fortsatt håller jämn nivå. Det är också glädjande att se att World Hockey Managers intäkter nära på täcker dess utgifter och att bolagets kostnader därmed kan tillskrivas World Football Manager och vidare expansion, säger VD Pär Hultgren.

Under kvartalet har World Hockey Manager också genomgått sin största uppdatering sedan lanseringen i Skandinavien i september 2017 då träningsfunktionen har utvecklats och Social League implementerats. Under de inledande dagarna uppstod vissa tekniska problem men efter punktinsatser och åtgärder har problemen lösts och funktionerna tagits emot positivt. Framförallt tack vare Social League ser vi en stor ökning av antalet matcher som användarna genomför. Det har dock gått för kort tid för att säga något huruvida Social League påverkar World Hockey Managers retention.

– Uppdateringen av träningsfunktionen och Social League höjer produkten. Det ökar användarens aktivitet i applikationen då det finns fler moment att genomföra. De båda funktionerna är fortsatt i ett tidigt stadie. Produktteamet utvecklar allteftersom vidare de funktioner som spelet tillhandahåller, med målsättningen är att successivt förbättra användarnas spelupplevelse och i förlängningen öka hur mycket genomsnittsanvändaren spenderar i applikationen, (LTV), säger Pär Hultgren.

Antalet nedladdningar kommer under perioden att passera 650 000 stycken. Bolaget har under maj och juni valt att spendera något mindre på marknadsföring eftersom att intresset för hockey varit något lägre.

 – Med start i augusti räknar vi med att gå på betydligt hårdare och därifrån skala upp användarbasen och öka nettointäkten, enligt Hultgren.

Arbetet med World Football Manager har intensifierats och kommer att fortgå under sommaren, med målsättningen att inleda soft launch under den stora spelmässan GamesCom i Köln i slutet av augusti.

 – Vi kommer att arbeta med World Football Manager på samma sätt som med World Hockey Manager. Vi inleder med soft launch på en mindre engelskspråkig marknad för att testa spelets onboarding och matchmomentet. Utifrån användardatan som den inledande fasen genererar kommer vi att arbeta datadrivet för att slipa WFM inför nästa fas, avslutar Pär Hultgren.

För de aktieägare som önskar att följa World Hockey Managers utveckling än närmare rekommenderar bolaget analysverktyget www.sensortower.com som månatligen delger ungefärlig data för försäljning och nedladdningar.


Pär Hultgren
VD, Gold Town Games

Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl 08.30 CET.
 

KORT OM GOLD TOWN GAMES AB
Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar