Gold Town Games AB offentliggör emissionsmemorandum

Report this content

Måndag 4 juni startar teckningstiden för Gold Town Games företrädesemission. Den största ägaren Vision Invest, styrelsenominerade Robert Wahlström, Skellefteå Venture, alla bolagets styrelsemedlemmar, grundare Tomas Nordström och verkställande direktör Pär Hultgren med flera tecknar aktier i nyemissionen. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till ett belopp av ungefär 2,2 MSEK.

Företrädesrätt till teckning gäller för dem som på avstämningsdagen 2018-05-31 var registrerad som aktieägare i Bolaget. Företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie till kursen 3,15 SEK per aktie. 

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden med start 2018-06-04 och avslutas 2018-06-18. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 

Memorandum och anmälningssedeln finns att ladda ner på www.goldtowngames.com


Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar