Gold Town Games dotterbolag Sideline Labs tillförs kapital inför lanseringen av Blitz Football Manager

Report this content
Mobilspelsbolaget Gold Town Games (GTG) dotterbolag Sideline Labs (SLL) genomför en företrädesemission på 4,2 MSEK. GTG investerar 2,2 MSEK och försvarar samt ökar marginellt sitt ägande till 50,4 procent i SLL. Almi Invest Mitt AB investerar resterande 2 MSEK. Kapitalet skall i huvudsak användas till att marknadsföra sportspelet Blitz Football Manager som är uppbyggt runt sporten amerikansk fotboll.

“Vi bedömer att Blitz Football Manager har goda möjligheter att bli ett lönsamt och väl etablerat spel inom sin genre, amerikansk fotboll och managerspel”, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren.

Den förestående lanseringen av SLL:s Blitz Football Manager kommer att hanteras av Gold Town Games Publishing, i ett avtal värt 0,5 - 1 MSEK för moderbolaget GTG. Vidare kommer det samarbetsavtal som finns mellan GTG och SLL sedan tidigare att förlängas och från det kommer SLL löpande att avropa utvecklingstjänster som ersätter GTG för nedlagd tid.

“I Blitz Football Manager har vi tagit med våra lärdomar från spelen World Hockey Manager och World Football Manager och där vi ser marknadsmässiga förutsättningar som påminner starkt om hockeyns, dvs en tydlig nisch på en köpstark marknad som är långt ifrån mättad. Produktionsmässigt har vi nått långt och räknar med soft launch, på ett par utvalda marknader under innevarande kvartal, Q4 2021”, avslutar Pär Hultgren.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-06 08:45 CET.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 17 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike, som skapar kommande spel till amerikansk fotboll och basebolll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Citat

“Vi bedömer att Blitz Football Manager har goda möjligheter att bli ett lönsamt och väl etablerat spel inom sin genre, amerikansk fotboll och managerspel”
Pär Hultgren.