• news.cision.com/
  • Gold Town Games/
  • Gold Town Games dotterbolag slutför förvärv av Vavel Games Studio och skiftar ut innehavda aktier till aktieägarna

Gold Town Games dotterbolag slutför förvärv av Vavel Games Studio och skiftar ut innehavda aktier till aktieägarna

Report this content

Gold Town Games AB:s dotterbolag Vavel Games AB (”Vavel”, tidigare Time Stop Interactive AB) slutför förvärv av Vavel Game Studio Ltd genom apportemission. Efter registrering av apportemissionen hos Bolagsverket kommer Gold Town Games aktieägare att äga cirka fem procent i Vavel-koncernens nya moderbolag. Bolaget Gold Town Games kommer också efter apportemissionen att äga cirka fem procent av Vavel. 

Vavel Game Studio Ltd äger, utvecklar och publicerar spelet Imperium Galactic Wars (”IGW”, https://www.playimperium.com/. Spelet har idag en användarbas på cirka 10 000 användare och omsatte det förra kvartalet, som också var det första sedan lansering, cirka 140 000 USD med försumbara marknadsföringskostnader. Bolaget planerar i korthet att expandera användar-basen, lansera spelet på fler plattformar samt även utveckla fler speltitlar baserade på samma teknikplattform. 

Utdelningen av aktierna i Vavel till Gold Town Games ägare sker i enlighet med beslut på Gold Town Games årsstämma den 10 juni 2019. Sakutdelingen omfattar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Vavel Games AB, varvid aktieägarna i Gold Town Games för varje innehavd aktie i Gold Town Games erhåller en (1) aktie i Vavel. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Vavel innebär sakutdelningen en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK. Tillgångar utöver de 50 000 SEK har överförts till Gold Town Games.

Utdelningen sker med tillämpning av den skatterättsliga regleringen lex ASEA som möjliggör en uppdelning av ett bolag utan omedelbar beskattning. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 3 september 2019. Handel exklusive rätt till utdelning är därmed den 4 september 2019 och avstämningsdagen är den 5 september 2019. Aktierna i Vavel beräknas bokas på VP-konton respektive depåer den 9 september 2019. 

Efter registrerad apportemission kommer Vavel Games AB ha 290 631 800 stycken utestående aktier med ett registrerat aktiekapital om 1 000 000 SEK. Grundarna John Balestrieri and Mikolaja Marcisz, båda operativa i bolaget, äger cirka 35 procent vardera av Vavel. Investor relations-frågor rörande Vavel hänvisas hädanefter till ir@vavel.gs

Gold Town Games bolagsfunktionärer, Magnus Orregård och Pär Hultgren, kommer under en icke tidsbestämd övergångsperiod att inneha varsin styrelseplats i Vavel för att representera Gold Town Games och dess aktieägares intresse. Mer information om affären finns att tillgå i kallelsen till årsstämman 2019 och i tidigare pressmeddelanden. 

– Det känns fantastiskt spännande att vi nu skapat en ändamålsenlig struktur för Vavel inför en planerad listning av bolaget. Det är vår förhoppning att IGW kommer att kunna fortsätta att uppvisa god användardata och därigenom skapa en bra plattform för att skapa värden till aktieägarna. När det finns synergier med Vavel kommer vi att på bästa möjliga sätt fortsätta att samarbeta. Från Gold Town Games vägnar önskar vi Vavel all lycka till med att fortsatt utveckla bolaget, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Prenumerera

Dokument & länkar