Gold Town Games erhåller betalning för rättigheterna till Imperium Galactic War

Report this content

Gold Town Games har mottagit en betalning för rättigheterna till spelet Imperium Galactic War (IGW). Vavel Games har i och med betalningen på 130 000 USD köpt ut Gold Town Games.

– Styrelsen i Gold Town Games beslutade i augusti 2017 att avyttra rättigheterna till IGW då det inte ansågs förenligt med Gold Town Games vision; att bli världsledande på mobila sportmanagerspel. Processen sedan beslutet om avyttring har varit lång och ibland osäker, där bland annat utdelningen av dotterbolaget Time Stop Intractive var en viktig beståndsdel för att stänga affären. Med detta som bakgrund är det extra glädjande att vi äntligen har nått i mål, säger Gold Town Games VD Pär Hultgren

Som en del i överenskommelsen, utöver betalningen av 130 000 USD, har Gold Town Games erhållit en aktiepost motsvarande 4,9 procent (14 104 184 aktier) i Vavel Games.

– Vi är mycket nöjda över att affären slutförd och vi önskar Vavel Games och bolagets VD John Balestrieri ett stort lycka till i framtiden, avslutar Pär Hultgren. 

Pär Hultgren
VD
+46736005047
ir@goldtowngames.com

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: