Gold Town Games föreslår sakutdelning av dotterbolaget Time Stop Interactive AB till aktieägarna

Report this content

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Gold Town Games”, ”Bolaget”) föreslår att årsstämman, som hålls 19-06-10, beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Time Stop Interactive AB (”Time Stop”), varvid aktieägarna i Gold Town Games för varje innehavd aktie i Bolaget erhåller en (1) aktie i Time Stop. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Time Stop innebär förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK. Vidare föreslås styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Utdelningen sker med tillämpning av den skatterättsliga regleringen lex ASEA som möjliggör en uppdelning av ett bolag utan omedelbar beskattning. Tillgångar i Time Stop utöver de 50 000 SEK överförs till Gold Town Games.

Syftet med förslaget är att i nästa steg, efter utskiftning till Bolagets aktieägare, skapa ett nytt internationellt spelbolag i Skellefteå genom att förvärva samtliga aktier i Vavel Game Studio LTD (”Vavel”) genom apportemission. Efter apportemissionen kommer Gold Town Games aktieägare att äga cirka 5 procent i Vavel-koncernens nya moderbolag (före detta Time Stop).

Vavel förvärvade under 2017 rättigheterna till Kabam-spelet Intergalactic War (”IGW”) med finansiering delvis från Gold Town Games. Parterna har nu beslutat att Gold Town Games skall äga 5 procent i Vavel före apportemissionen som nämns ovan samt erhålla den initiala investeringen om cirka 130 000 USD återbetald. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget kommer således såväl Bolaget som Bolagets aktieägare att vardera äga cirka 5 procent i Vavel-koncernens nya moderbolag efter apportemissionen som nämns ovan. Detta bedöms även underlätta framtida finansiering av det nya Vavel.

IGW har under våren 2019 lanserats efter en lång rad förbättringsåtgärder och främst marknadsförts mot den gamla användarbasen men även genom externa marknads-föringskanaler. IGW uppvisar lovande användardata och har därtill visat att nya användare kan förvärvas genom externa trafikkällor med god avkastning. Visar sig dessa KPI:er vara bestående bedömer Vavel att expansionsfinansiering kommer att kunna säkras under sommaren 2019. Gold Town Games planerar inte att investera något kapital.

– Tillsammans har vi arbetat fram detta förslag genom förhandlingar som pågått under lång tid, i vilka båda parter har uppvisat vilja att kompromissa. Gold Town Games primära fokus med förhandlingarna har varit att säkerställa sin initiala investering. Går den föreslagna affären igenom ökar det möjligheten för Vavel att betala ut de 130 000 USD som Gold Town Games investerade för två år sedan och samtidigt ge framtida avkastning till både Gold Town Games och våra aktieägare. Vi är medvetna om att den beskrivna affären kan uppfattas som komplicerad men vi gör vårt yttersta för att, i sin helhet, ro den i land på bästa möjliga sätt för samtliga parter, avslutar Pär Hultgren, VD.

För mer information, vänligen kontakta: Pär Hultgren, Verkställande direktör

Telefon: +46 (0)73 600 50 47, par.hultgren@goldtowngames.com

Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 Maj 2019 kl. 16.00 CET.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com
KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar