Gold Town Games intensifierar marknadsföringen

Report this content

Efter en lång och varm sommar har hockeysäsongen startat världen över och i samband med det har Gold Town Games åter intensifierat marknadsföringen av sportmanagerspel World Hockey Manager (WHM). Marknadsföringen sprids över flertalet olika kanaler med kontinuerlig utvärdering av effekt och kostnad. Facebook är fortsatt den mest effektiva kanalen för WHM.

– Vi ser tydliga tendenser att det är både enklare och billigare att köpa nya användare nu när hockeysäsongen har startat i Europa och Nordamerika. Sett ur det avseendet kommer därför oktober bli den bästa månaden sedan april. På intäktssidan har vi fortsatt en del att hämta igen efter sommaren då antalet dagliga användare minskade säger VD Pär Hultgren.

Under sommaren mattas intresset för mobilspel generellt vilket ökar annonskostnaderna och det blir därmed mindre marginaler för att ekonomiskt räkna hem nya användare. Att upprätthålla volymen av användare under de förutsättningarna är inte lönsamt.

– Det är första gången bolaget upplever hockeyns lågsäsong sedan WHM lanserades globalt. Vi samlar kontinuerligt på oss användardata och den är av yttersta vikt då den bidrar med värdefull kunskap för framtida utveckling av våra produkter. Datan hjälper oss att välja och fokusera på förbättringsområden som bäst rustar produkten för lågsäsong samt hur vi ska maximera under högsäsong fortsätter Hultgren.

Användardatan, framförallt från de organiska användarna, har under de senaste månaderna uppvisat högre Life Time Value (LTV) än tidigare månader. Det är fortsatt framförallt Sverige och Schweiz som är de starkaste nationella marknaderna med avseende på hur länge användarna stannar i spelet och hur mycket de spenderar. LTV skiljer sig åt på de olika marknader men också mellan plattformarna iOS och Android.

– Enligt vår analys är det framförallt funktionen Social League som bidrar till ökningen för både LTV och retention. Dock så finns det marknader där de båda behöver öka ytterligare för att vi kostnadseffektivt skall kunna skala upp volymen av dagliga användare. Hur intensiv marknadsföringen är kommer fortsatt att variera beroende på period. Vi kan komma att bromsa marknadsföringen under passande perioder för att förbättra och testa delar av spelet med syfte att öka LTV och retention säger Pär Hultgren.

World Football Manager (WFM) fortsätter sin soft launch i Sydafrika. Under den första månaden har användarantalet hållits lågt men inom kort kommer antalet nya användare att öka genom ytterligare annonsköp. Syftet är fortsatt att testa spelets matchsekvens men också för att finslipa spelets on-boarding och dag ett retention.

– Vi förväntar oss mycket av World Football Manager och arbetar med tillförsikt på att göra spelet bättre och bättre för varje dag som går. När användardatan uppnår de mål vi satt kommer WFM lanseras på ytterligare minst en marknad, dels för att analysera användarnas vilja att spendera i spelet samt att utvärdera annonskostnaderna för ny användare avslutar Pär Hultgren.

KONTAKTUPPGIFTER
Gold Town Games, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå
VD: Pär Hultgren | par.hultgren@goldtowngames.com | 073-600 50 47
IR- & PRESSFRÅGOR: ir@goldtowngames.com
ALLMÄNA FRÅGOR: info@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 24 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2018 sin andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar