Gold Town Games når 500 000 nedladdningar och ökar försäljningen

Report this content

I september 2017 skrev Gold Town Games i sitt memorandum att målet var att nå 500 000 nedladdningar av managerspelet World Hockey Manager (WHM) under Q1 2018.

- Det är med glädje och stolthet vi nu kan presentera att vi nått en milstolpe. Per den 31 mars 2018 har totalt 500 133 nedladdningar av WHM genomförts. Det är väldigt roligt att vi med marginal har nått en målsättning som alla i bolaget kämpat hårt för, säger VD Pär Hultgren.

World Hockey Manager lanserades globalt den 30 november 2017 och i detta pressmeddelande redovisas användardata för perioden 1 till 31 mars 2018. WHM marknadsförs primärt genom köp av användare via Facebook, Instagram och Google Ads.

Gold Town Games försäljning uppgick under perioden till drygt 2,2 MSEK. Därmed ökade försäljningen för fjärde månaden i rad, från 1,4 MSEK under februari (28 försäljningsdagar) till 2,2 MSEK under mars (31 försäljningsdagar).

- Efter analyser av användardata för februari beslutade vi att intensifiera marknadsföringen under mars och lanserade en global kampanj som nått användare i fler än 60 länder. Den lyckade kampanjen har resulterat i ökat antal nedladdningar till en fortsatt rimlig kostnad. När vi jämför användardata från mars med föregående månader ser vi en ökning av köp men också en något svagare retention. Bredden i den globala kampanjen har sannolikt attraherat fler användare som är mindre hockeyintresserade vilket har påverkar siffrorna för retention. Ryssland är den enda huvudmarknad som än så länge inte motsvarat våra förväntningar. Vår förhoppning är att Ryssland ska bli en topp fem-marknad för World Hockey Manager, något vi långsiktigt och kostnadsmedvetet arbetar för att realisera, avslutar Pär Hultgren.

Totalt har ungefär 138 000 iOS- och Androidanvändare laddat ned World Hockey Manager under perioden. Av dessa är ungefär 31 0000 från USA och 19 000 från Kanada och de resterande i huvudsak från Europa, där Storbritannien 8 300, Tyskland 6 500 och Sverige 5 800 ligger i topp. I Ryssland har 5 500 användare laddat ned spelet. Av de 138 000 nedladdningarna var 26 200 av dem organiska och kostnaden för marknadsföring uppgick till ungefär 850 000 SEK.

Ungefärlig användardata 1 till 31 mars 2018, Android och iOS
Antal nedladdningar: 138 000 stycken
Försäljning under mars: 2 200 000 SEK
Marknadsföringskostnader: 850 000 SEK
Andel av totala antalet användare som genomfört köp: 4,9 procent
On-boarding: 79 procent
Retention dag 1: 33 procent
Retention dag 7: 15 procent
Retention dag 14: 13 procent
Dagliga aktiva användare 180301: 33 500 stycken
Dagliga aktiva användare 180331: 42 000 stycken

Presenterad data om andelen användare som genomfört köp liksom dagliga aktiva användare räknar även in de användare som registrerats före den 1 mars 2018. Siffrorna för försäljningen är exkluderad alla avgifter till Google, Apple, skatter, växelkurser etc. Intäkter och kostnader har beräknats på växelkursen 8,30 SEK/1 USD.

Kort om Gold Town Games
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och  använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar