Gold Town Games offentliggör informationsmemorandum

Report this content

Fredag 4 oktober startar teckningstiden för Gold Town Games företrädesemission. Den största ägaren Vision Invest AB, styrelseordförande Magnus Orregård, styrelseledamot Leif Rehnström och verkställande direktör Pär Hultgren med flera tecknar aktier i nyemissionen. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till ett belopp av ungefär 3,85 MSEK.

Företrädesrätt till teckning gäller för dem som på avstämningsdagen, 2019-10-02, var registrerad som aktieägare i Gold Town Games. Företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna fyra (4) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden med start 2019-10-04 och avslutas 2019-10-18. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 

Memorandum och anmälningssedeln finns att ladda ner på www.goldtowngames.com/en/ir/

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: