Gold Town Games offentliggör informationsmemorandum

Fredag 4 oktober startar teckningstiden för Gold Town Games företrädesemission. Den största ägaren Vision Invest AB, styrelseordförande Magnus Orregård, styrelseledamot Leif Rehnström och verkställande direktör Pär Hultgren med flera tecknar aktier i nyemissionen. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till ett belopp av ungefär 3,85 MSEK.

Företrädesrätt till teckning gäller för dem som på avstämningsdagen, 2019-10-02, var registrerad som aktieägare i Gold Town Games. Företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna fyra (4) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden med start 2019-10-04 och avslutas 2019-10-18. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 

Memorandum och anmälningssedeln finns att ladda ner på www.goldtowngames.com/en/ir/

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Om oss

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och består av 19 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i de flesta västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen är att skapa populära och vinstgivande spel inom lag- och arenasporter på existerande design- och teknikplattform.