Gold Town Games ökar sin omsättning under januari

Report this content

Managerspelet World Hockey Manager (WHM) lanserades globalt den 30 november 2017 och i detta pressmeddelande redovisas användardata för perioden 1 till 31 januari 2018. WHM marknadsförs primärt genom köp av användare via Facebook, Instagram och Google Ads.

Den totala nettointäkten under perioden uppgick till cirka 1 313 000 SEK. Sett till intäkt per användare är fortsatt Sverige, Norge och Schweiz de starkaste marknaderna. Den nordamerikanska marknaden genererade under perioden ungefär 10 procent mer intäkt per ny användare än föregående månad, i genomsnitt 1,10 USD per användare i USA och 1,20 USD per användare i Kanada.

– Vi ser väldigt positivt på den ökade nettointäkten under januari månad jämfört med den traditionellt köpstarka december månad. Det är också glädjande att intäkterna per nordamerikansk användare ökar, något vi tror beror på att spelet blir mer etablerat i USA och Kanada, säger VD Pär Hultgren.

Totalt har ungefär 71 500 iOS- och Androidanvändare laddat ned och installerat WHM under januari månad. Av dessa är ungefär 21 500 nedladdningar från USA, 13 000 från Kanada och de resterande i huvudsak från Europa, där Sverige och Tjeckien med 6 000 respektive 7 000 nedladdningar utgör de största marknaderna. Av de totalt 71 500 nedladdningarna var 16 000 av dem organiska och den samlade marknadskostnaden uppgick till ungefär 400 000 SEK.

– I periodens inledningsskede valde vi att bromsa in marknadsföringen något i väntan på mer tillförlitliga analyser samt nya funktioner i spelet och förbättringar i marknadsmaterialet. Kostnaden per nedladdning och installation har dock fortsatt varit gynnsam. Under februari kommer marknadsföring att intensifieras igen för att öka antalet användare och således intäkterna, avslutar Pär Hultgren.


Ungefärlig användardata för perioden 1 till 31 januari 2018, iOS och Android
Antal nedladdningar: 71 500 stycken
Nettointäkt: 1 313 000 SEK
Marknadsföringskostnader: 400 000 SEK
Andel av totala antalet användare som genomfört köp: 4,8 procent
On-boarding: 80 procent
Retention dag 1: 34 procent
Retention dag 7: 18 procent
Genomsnittlig tid i applikationen per användare per dag: 35 minuter
Dagliga aktiva användare 180101: 20 000 stycken
Dagliga aktiva användare 180131: 25 000 stycken

 Presenterad data om andelen användare som genomfört köp liksom dagliga aktiva användare räknar även in de användares som registrerats före den 1 januari 2018. De som tar del av siffrorna bör också beakta att användare som inkommit i början av januari spenderat mer tid i applikationen än de som registrerat sig i slutet. Siffrorna baseras på en avrundad växelkurs 8,00 SEK/1 USD.


KORT OM GOLD TOWN GAMES
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och  använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar