Gold Town Games redovisar användardata från den globala lanseringen

Report this content

Den 30:e november lanserades World Hockey Manager globalt med primärt fokus på Kanada och USA. Marknadsaktiviteterna har bestått av köp av användare via Facebook, Instagram och Google Ads.

Totalt laddade cirka 113 000 iOS- och Android-användare ner World Hockey Manager under december månad. Ungefärligt fördelat på 36 000 användare från Kanada, 35 000 från USA, 6 000 från Sverige och resterande utspridda på övriga delar av världen. 21 000 av nedladdningarna var organiska.

- Vi är mycket nöjda med den globala lanseringen både gällande antalet nedladdningar, kostnaden för dessa och att Gold Town Games intäkter under perioden mer än fördubblats, säger VD Pär Hultgren.

Gällande intäkter per användare i respektive land är Sverige, Norge och Schweiz de starkaste marknaderna. Användarna på den nordamerikanska marknaden genererade i genomsnitt ungefär 1 USD per person.

- Intäkterna under december, en traditionellt stark konsumtionsmånad, är lovande inför framtiden. Dock visar vår data något försämrade siffror för on-boarding samt retention dag 1 och dag 7. Vårt arbete med att skapa en ännu bättre och djupare spelupplevelse fortsätter således samtidigt som vi successivt och kostnadseffektivt försöker öka antalet användare och intäkter, enligt Pär Hultgren.

Ungefärlig användardata 171201-171231 för Android och iOS
Antal nedladdningar: 113 000 stycken
Nettointäkt: 1 250 000 SEK
Marknadsföringskostnader: 700 000 SEK
Andel av totala antalet användare som genomfört köp: 5 procent
On-boarding: 79 procent
Retention dag 1: 33 procent
Retention dag 7: 17 procent
Genomsnittlig tid i applikationen per användare per dag: 35 minuter
Dagliga aktiva användare 171201: 9 000 stycken
Dagliga aktiva användare 171231: 20 000 stycken

I presenterad data om andelen användare som genomfört köp liksom dagliga aktiva användare räknas även de användare som registrerats före den 1 december in. Beakta även att nya registrerade användare från början av december spenderat mer tid i applikationen än de som registrerade sig i slutet. Siffrorna baseras på växelkursen 8,15 SEK/1 USD.

I paritet till det växande användarantalet ökar behovet att underhålla och vidareutveckla World Hockey Manager. Detta gör att Gold Town Games för tillfället beslutat att prioritera ned utvecklingen av World Football Manager (WFM).

- Vi har idag allokerat ett par personer till arbetet med matchmotorn till WFM och det fortgår enligt plan. Den tidigare kommunicerade starten för soft launch i april kommer däremot att skjutas till den senare delen av kvartal två. Vår målsättning är att släppa World Football Manager innan sommarens fotbolls-VM, avslutar Hultgren.

Kort om Gold Town Games: Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Prenumerera

Dokument & länkar