GOLD TOWN GAMES REDOVISAR ANVÄNDARDATA FRÅN LANSERINGEN I EUROPA

Report this content

Den 30:e oktober lanserades World Hockey Manager i hela Europa med primärt fokus på Tyskland och Schweiz. Marknadsaktiviteterna fokuserades på köp av användare via Facebook, Instagram och Google Ads.

Under november har totalt 43 892 användare laddat ner World Hockey Manager. Fördelningen av dessa är ungefärliga 15 procent från Sverige respektive Tjeckien, 20 procent från Tyskland och 10 procent från Schweiz. Resterande 40 procent är fördelade på övriga länder i Europa. 22 procent av nedladdningarna var organiska. Kostnad per nedladdning har varit fortsatt gynnsamt.

– Den europeiska lanseringen har bevisat att World Hockey Manager är en engagerande produkt för en större marknad än bara i Sverige och Skandinavien. Intresset och användandet har ökat i Sverige och det är fortsatt vår primära marknad. I både Schweiz och Tyskland finns det ett gediget hockeyintresse vilket genererat många nedladdningar men vi har ännu bara skrapat på ytan av Europamarknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande arbete med riktade kampanjer för
att attrahera fler användare och öka kännedomen om spelet, säger VD Pär Hultgren.

Användardata Android och iOS under perioden 1-30 november
Antal nedladdningar: 43 892 stycken
Intäkt: 448 500 SEK
Andel av totala antalet användare som genomfört köp: 6,5 procent
On-boarding: 82 procent
Retention dag ett: 35,1 procent
Retention dag sju: 17,5 procent
Genomsnittlig tid i applikationen/användare/dag: 31 minuter
Dagliga aktiva användare 1 november: ~4 000 stycken
Dagliga aktiva användare 30 november: ~9 000 stycken

I presenterad användardata om andelen användare som genomfört köp samt dagliga aktiva användare räknas även de som registrerats före den 1 november.

– Användardatan är överlag tillfredställande, inte minst den fortsatt stigande intäkten och kostnaden per nedladdning. Vi vet dock att båda dessa siffror snabbt kan ändras. Den vikande trenden för spelets retention, jämfört med målbilden på 40 procent, är förväntad då det ofta inträffar när spel presenteras för en bredare målgrupp. Vi fortsätter, enligt plan, att arbeta datadrivet för att nå uppsatta målsättningar och för att skapa ett engagerande managerspel, avslutar Pär Hultgren.

Pär Hultgren VD, Gold Town Games

KORT OM GOLD TOWN GAMES

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 12 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS(Apple) och Android(Google). Bolagets första spel, World Hockey Manager(WHM), lanserades i Europa den 31 oktober 2017. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar