Gold Town Games redovisar användardata från lanseringen i Skandinavien

Report this content

Den 16:e september lanserades World Hockey Manager i Skandinavien med primärt fokus på Sverige. Sedan lanseringen har marknadsaktiviteterna bestått av köp av användare via Facebook, Instagram och Google Ads. I Sverige har det också gjorts PR med rikstäckande kvällspress, TV-reklam i anslutning till SHL premiären samt inspel i framför allt sociala medier från hockeyprofiler med koppling till World Hockey Manager. 

Totalt har 12 462 användare laddat ner World Hockey Manager, 80 procent av dessa har skett i Sverige. Ungefär 60 procent av användarna har tillkommit via köp på sociala medier. 40 procent av användarna har laddat ner spelet organiskt. Genomsnittspriset per nedladdning, köp och organiska, är ungefär 10 kronor.

- World Hockey Manager har under den första veckan fått uppskattat antal nedladdningar samt har lärt oss i teamet ett par saker inför kommande större lanseringar. Överlag är vi mycket nöjda med den första fasen av den Skandinaviska lanseringen, den insamlade användardatan men framförallt mottagandet spelet fått, användarnas omdömen och betygsättningen på Google Play och App Store, säger VD Pär Hultgren.

Användardata 16-24/9 för Android och iOS
Antal nedladdningar:  12 462 stycken
Genomsnittlig intäkt / nedladdning:   12,50 kronor
Andel användare som genomfört köp:  9,8 procent
On-boarding :  89 procent
Retention dag 1:  44 procent
Retention dag 7:   25 procent
Genomsnittlig tid i applikationen / anv / dag: 45 minuter
Dagliga aktiva användare:  4 000 – 5 000

- Det är över förväntan att spelet efter sju dagar visar goda intäkter som redan överstiger utgifterna för marknadsföringen. Den upparbetade användarbasen kommer även framgent att generera intäkter då användare av managerspel generellt spelar över en längre tid. Vi är samtidigt ödmjuka inför det faktum att lanseringen skett på hemmaplan och att framtida lanseringar, inte minst i Nordamerika, kan bli mer kostsamma. Härnäst fokuserar vi på att suggestivt utöka användarbasen genom vidare marknadsföring samtidigt som teamet arbetar på att förbättra och optimera produkten, avslutar Pär Hultgren.

Kort om Gold Town Games Gold Town Games AB (GTG) är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Sverige, Norge, Danmark, Tjeckien och Finland. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända designmönster och teknisk plattform till fler managerspel inom andra lag- och arenasporter.

Gold Town Games AB  
Storgatan 53  
931 30 Skellefteå 
+46(0)73-600 50 47 
http://www.goldtowngames.com/ 
ir@goldtowngames.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar