Gold Town Games slutför förvärv av aktiemajoriteten i Sideline Labs

Report this content

Gold Town Games AB  (”Bolaget” eller “GTG”) meddelar idag att samtliga avtal med Almi Invest Mitt, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Norrlandsfonden är klara för genomförande av affären med det Sundsvallsbaserade mobilspelsbolaget, Sideline Labs AB (”SLL”), som därmed finansieras med 5 MSEK i kontanta medel.  

 Den 9 juli 2020 kommunicerade Gold Town Games försäljning av en licens till sin W3XM-plattform till SLL för 6,95 MSEK. Genom kvittningsemission i SLL om 6,95 MSEK och 2 MSEK kontant, som GTG redan öronmärkt i och med den riktade nyemissionen om 2,4 MSEK tidigare i år, kommer Bolaget att äga en aktiemajoritet i Sideline Labs AB med en ägarandel strax över 50 procent. Därtill kommer Bolaget att erhålla löpande intäkter om minst 2 MSEK under en tolv-månaders period för utvecklingsarbete kopplat till Sideline Labs managerspel, med tema amerikansk fotboll. Spelet beräknas lanseras i oktober 2021.  

”Med Sideline Labs-affären tar vi ett stort kliv framåt i Gold Town Games utveckling och lägger grunden för att skapa en spelkoncern med större bredd, fler produkter och ökad intjäningsförmåga. Tillsammans med SLL kommer vi att lansera ett spel som skall tilltala den stora massan av amerikanska fotbollsfans och därmed ha goda förutsättningar att nå stora framgångar på den viktiga nordamerikanska marknaden”, kommenterar Pär Hultgren, VD på Gold Town Games AB.

Denna information är sådan som Gold Town Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-10-12, 09.15 CEST.


Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och består av 16 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i de flesta västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen är att skapa populära och vinstgivande spel inom lag- och arenasporter på existerande design- och teknikplattform.

Taggar: