Kraftigt övertecknad nyemission i spelbolaget Gold Town Games

Report this content

Intresset för spelbolaget Gold Town Games nyligen avslutade emission var stort och teckningsgraden blev 341,69 %.

Styrelsen för Gold Town Games AB ("Bolaget") beslutade den 12 maj 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 11,44 Mkr, där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 mars 2016.

Nyemissionen avsåg 1 830 769 aktier till en teckningskurs om 6,25 kr per aktie. Tre (3) gamla aktier berättigade till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 20 maj till 3 juni 2016.

Totalt efterfrågades aktier för cirka 39,1 Mkr, vilket vida översteg emissionens högsta belopp. Styrelsen för Gold Town Games har beslutat om tilldelning med den grundläggande målsättningen att uppnå en bred spridning av aktierna. Nya aktieägare kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning samt betalningsanvisningar per post alternativt i enlighet med instruktioner från förvaltare.

Det har varit ett stadigt växande intresse för bolaget ända sedan i höstas, men det gensvar vi fått under emissionsperioden har varit smått överväldigande. Vi har djup respekt för det förtroende folk givit oss och vi är nu extra taggade på att senare i år få visa upp vårt managerspel för investerare och ishockeyfans", säger Pär Hultgren, Gold Town Games VD, i en kommentar.

Utfall av nyemissionen i sammandrag:

-       Nyemissionen omfattade 11 442 306 kr (fördelat på 1 830 769 aktier) motsvarande 25 % av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket. Priset per aktie var 6,25 kr per aktie. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 174 282 kr från 522 847 kr till 697 129 kr.

-       Totalt efterfrågades aktier för 39 096 725 kr, vilket innebär en teckningsgrad på 341,69 %.

-       Tillsammans med redan befintliga aktieägare kommer bolaget att ha cirka 1800 aktieägare.

Preliminärt datum för handelsstart är satt till den 14 juli 2016. Slutgiltigt besked om detta samt val av MTF-marknadsplats kommer att meddelas via separat pressmeddelande.

För mer information om emissionen, bolaget och spelet "World Hockey Manager", vänligen besök www.goldtowngames.com eller kontakta:

Pär Hultgren, VD, Telefon: 073-600 50 47

Jonas Forsman, styrelseordförande, Telefon: 073-506 33 00

Mail:

info@goldtowngames.com (allmänna frågor)

ir@goldtowngames.com (IR-frågor)

--

Om bolaget: Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå och fokus på sportmanagerspel för de två största mobila spelplattformarna.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar