Kvartalsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2020

Report this content

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2020

(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen minskade med 15 procent till 2,6 MSEK (3,05 MSEK)

• Rörelseresultatet uppgick till −2,24 MSEK (−1,9 MSEK)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till −2,28 MSEK (−1,93 MSEK) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,19 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,13 SEK) under det andra kvartalet.

VD-KOMMENTAR TILL KVARTALSRAPPORT

Under den pågående pandemin har Gold Town Games, precis som många andra, snabbt fått ställa om sin verksamhet utifrån rådande omständigheter. Ett högst annorlunda kvartal till trots, har vi hanterat det väl utifrån förutsättningarna. Gold Town Games ökar omsättningen jämfört med föregående kvartal och intäkterna för World Football Manager har dubblerats.

World Football Manager
I maj genomfördes lanseringen av World Football Manager på flera nya viktiga europeiska marknader. Vi kan nu, redan  i ett tidigt skede se, att det burit frukt genom en intäktsdubblering för spelet. WFM har dessutom fått ett varmt mottagande och det finns idag köpande användare i de flesta av länderna. 

Mätpunkten ”retention dag ett” är nyckeln till framgång för att öka användarantalet och den är fortfarande några procentenheter lägre än önskat. Vi fortsätter därför att fokusera våra resurser på att analysera användardatan och förbättra användarupplevelsen för att stärka viljan hos fler användare att fortsätta spela World Football Manager.

World Hockey Manager
Lågsäsongen för hockey och de restriktioner som införts i samhället för att förebygga smittspridning, har mattat intresse för sporten. Till följd av detta har den segmentspecifika marknadsföringen blivit dyrare, men den vi fortsatt köper är lönsam och när intresset för sporten tilltar hoppas vi kunna utöka användarbasen. Omsättningen för WHM nådde under perioden samma nivå som föregående kvartal. 

Kommande kvartal
Vi har nu gått in i tredje kvartalet där vi fortsatt arbetar efter vår målsättning att bolaget ska uppvisa svarta siffror. Vi har därför valt att minska teamet en aning för att anpassa oss till den fas vi är inne i just nu. Kvartalets inledningen har varit klart intressant med bland annat implementeringen av Social League i WFM och som featured på Appstore Europa. Under hösten inleder vi en gemensam produktion med Sideline Labs, där vi förvärvat en majoritetsandel i bolaget. Tillsammans ska vi producera ett nytt amerikansk fotbollsspel på vår plattform, W3XM.

Vi undersöker och utvärderar samtidigt möjligheter till partnerskap inom framförallt marknadsföring och exponeringen av produkterna för att på så sätt nå tillväxt i bolaget. 

Ta hand om er och håll distansen!

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och består av 19 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i de flesta västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen är att skapa populära och vinstgivande spel inom lag- och arenasporter på existerande design- och teknikplattform.

Taggar: