Kvartalsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2020

Report this content

Sammanfattning av perioden
(jämfört med samma period föregående år)
• Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 2,93 MSEK (2,25 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till 4,68 MSEK (−0,87 MSEK)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,65 MSEK (−0,90 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (-0,01 SEK) under det tredje kvartalet.

 

VD-BREV

Kvartal tre är avslutat och det känns extra glädjande att sammanfatta de stora positiva och väsentliga händelser som skett under perioden. Gold Town Games är under förflyttning, från ett bolag med två lanserade mobilspel, till en blivande koncern med ytterligare ett spel under utveckling och en plattform redo att licensiera till tredje part. Vi inleder en ny fas i bolagets utveckling, men innan vi fördjupar oss ytterligare är det på sin plats att kommentera våra siffror för perioden.

Vår nettoomsättning under kvartalet når 2,9 MSEK vilket är en ökning med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Utmärkande och mycket glädjande är vårt positiva resultat om 4,5 MSEK. Den utgörs till största del av försäljning av licensen till vår plattform, W3XM. Just licensförsäljningen och förvärvet av aktiemajoriteten i Sideline Labs (SLL) är starten av vår förflyttning in i en ny fas.

Vår utvecklingsstrategi för W3XM är att den ska vara anpassnings- och skalbar, till den grad att tredje part ska kunna utveckla nya managerspel på den. Detta ger oss som bolag en möjlighet till diversifiering och ju bättre plattformen blir desto lättare är det att a) erbjuda licenser till tredje part b) snabbare utveckla nya spel c) möjlighet att förbättra våra redan lanserade produkter. Förvärvet av aktiemajoriteten i SLL visade inte bara på att plattformen är redo, affären gav oss också självförtroende att tro på ytterligare en väg framåt, med fler förvärv.

Integrationen av SLL har gått smidigt och överträffat alla våras förväntningar. De två teamen är överens om en gemensam vision, fördelning av arbetsroller och i vilken ordning det kommande amerikanska fotbollsspelet med arbetsnamn Sideline Football League (SFL), ska utvecklas. Utfallet är att vi kan effektivisera vår tidsplan och beräknar nu tidigarelägga lanseringen av SFL i Nordamerika till tredje kvartalet 2021.

Summering av viktiga händelser under tredje kvartalet;
• Förvärv av aktiemajoriteten i SLL.

 • Försäljningen av licens till W3XM.
• Integrationen och utvecklingen av SFL.
• Tidigarelagt den globala lanseringen av WFL.
• Ökat omsättningen i World Football Manager (WFM) med 65 procent jämfört med föregående kvartal.
• World Hockey Manager (WHM) var featured på App Gallery (Huaweis appstore) i Norden.
• WFM var featured under fyra veckor på Appstore i Europa.
• Implementering av videoannonsering i WFM.
•  Implementering av Iron Source har visat positivt resultat.

Att våra produkter har varit featured är ett kvitto på kvalitet och att de engagerar sina användare. Förutom intäktsökning ger dessa features oss värdefull data och lägger också grunden till goda relationer för potentiella framtida upprepningar. Vi är på rätt väg och förblir ödmjuka med fokus på förbättringar för att än starkare möta konkurrensen.

I samband med att vi implementerade annonsering i WFM växlade vi också annonsnätverk till Iron Source. Utfallet av detta är så här långt mycket positivt och vi estimerar att 10 till 15 procent av den samlade intäkten framöver kommer utgöras av annonsering. Med en fungerade annonsering är nu WFM redo att lanseras på ytterligare marknader och innan årets slut planerar vi för resterande länder i Europa och därefter ytterligare marknader under första kvartalet 2021.

Håll ut och håll distansen!

Pär Hultgren
VD, Gold Town Games

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-11 09:00 CET.

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolaget Sideline Labs, ett kommande amerikansk fotbollsspel med arbetsnamn; Sideline Football League. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Gold Town Games presenterar kvartalsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2020
Twittra det här

Citat

Att våra produkter har varit featured är ett kvitto på kvalitet
Pär Hultgren, VD Gold Town Games