Kvartalsrapport för perioden april till juni 2021

Report this content

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2021
(jämfört med samma period föregående år)

Moderbolagets nettomsättning uppgick till 2,71 MSEK (2,60 MSEK).
Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,07 MSEK.
Koncernens rörelseresultatet uppgick till 4,77 MSEK (−2,24 MSEK*).
Koncernens resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,66 MSEK (−2,28 MSEK*). Resultatet per aktie uppgick till 0,16 SEK (−0,08 SEK*).

*Med anledning av att det är andra rapporten där koncernen redovisas är jämförelsetalen föregående års resultat för moderbolaget.

Pusselbitar har fallit på plats. Gold Town Games står inför en tid där vi ska fortsätta att kapitalisera på den spelplattform vi byggt upp som är navet och motorn för våra spel. Vi är i startgroparna för lansering av World Football Manager och det amerikanska fotbollsspelet Blitz Football som utvecklas av dotterbolaget Sideline Labs. Därtill är baseball-spelet och landhockey-spelet, som vi utvecklar själva i Skellefteå, i produktionsfasen. Med kapitaltillskottet på 12,5 MSEK som tillfördes Gold Town Games under sommaren kommer koncernen att öka takten, spel produceras, antalet samarbeten utökas och ett stärkt GTG Publishing ska på bästa sätt marknadsföra alla spel på en global marknad. 

Nettoomsättningen för koncernen det andra kvartalet 2021 uppgick till 2,07 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 4,66 MSEK. Det positiva resultatet föranleds av att vi fortsätter att bygga värde i koncernen genom att sälja licenser till plattformen. 

Det andra kvartalet var händelserikt. Utöver företrädesemissionen, tecknade vi ett initialt samarbetsavtal med Betway för World Hockey Manager och ett flerårigt avtal med Internationella landhockeyförbundet om att tillsammans med dem skapa världens första landhockeyspel med backning från förbundet. Vi förvärvade också en majoritetspost i spelstudion Grand Pike som nu ingår i koncernen och har påbörjat utvecklingen av ett basebollmanagerspel på vår plattform. Grand Pike har samtidigt tillförts kapital om 5 MSEK för att möjliggöra produktionen av spelet. Basebollspelet beräknas lanseras inom 12 månader.

Under det tredje kvartalet ligger fokus i produktionen påatt färdigställa Blitz Football Manager till soft launch och World Football Manager anpassas till en global launchsom vi beräknar kan ske under kvartal fyra. I och med det arbetet gör vi samtidigt plattformen för spelen, W3XM, mer generaliserbar för att framöver göra produktion av kommande titlar än mer effektiv.

GTG Publishing arbetar med planering av kommande titlars lansering samt ytterligare samarbeten som kan stärka koncernens intäkter eller spelens varumärke. Vår målsättning är att genom produktutvecklingen och marknadsarbetet komma till en position där vi gör åtminstone en större marknadsinsats under hösten.Här följer vi samtidigt utvecklingen inom arenasport med hänsyn till Covid-19 och de globala trenderna inom marknadsföring.

Med det ökade antalet speltitlar och marknadsaktivitet räknar vi med att förstärka teamet med ett par individer. De kommer framförallt att arbeta med GTG publishing, affärsutveckling och marknadsföring, men även någon roll inom produktionen, för att kunna hålla önskad hastighet och kvalitet. 

Jag tycker att vi som bolag befinner oss i en väldigt spännande position, vi har en välfylld kassa till marknadsaktiviteter och ett rutinerat team som kan producera och förbättra våra spel. Våra speltitlar befinner sig också i olika tidscykler, World Hockey Manager som varit live i flera år, World Football Manager står inför en global lansering, Blitz Football som kommer att gå in i soft launch och två spel i ett tidigt produktionsskede. Detta ger oss möjligheten att samla insikter om marknaden och användarna från fler perspektiv.Synergin mellan produkterna gör att vi kan anpassa, koordinera och prioritera produktion och marknadsaktiviteter. Spelplattformen får allt fler funktioner, blir snabbare att anpassa till nya spel och den kommer framöver också att bli än mer pedagogisk. Den allt starkare spelplattformen öppnar upp för möjligheter till samarbeten till nya speltitlar, affärsutveckling och ökade intäkter.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera