Kvartalsrapport för perioden april till juni 2022

Report this content

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2022
(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättning ökade med 144 procent till 5,07 MSEK (2,07 MSEK).

• Rörelseresultatet uppgick till -3,01 MSEK (4,77 MSEK).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,14 MSEK (4,66 MSEK).

• Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (0,15 SEK)

NETTOOMSÄTTNINGEN kvartal två blev ytterligare ett kliv framåt då den ökade med ca 14 procent till 5,07 MSEK (4,43 MSEK föregående kvartal). Jämfört med föregående år har koncernens nettoomsättning ökat med 144 procent till 5,07 MSEK (2,07 MSEK).

Intäkterna från försäljning i bolagets produkter har på grund av ett aktivt arbete med kampanjer i World Hockey Manager ökat, framförallt det nyutvecklade “Playoffs” spelläge med sammanhängande kvalifikation och slutspel, resulterade i en 40 procentig ökning i IAP-intäkt under kampanjperioden jämfört med samma period föregående år.

De av Gold Town Games helägda produkterna, World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WFM), är lanserade på flertalet marknader. WHM ska under hösten uppdateras med ny grafik inför 2023. I WFM arbetas det på ett flertalet förbättringar och vår avsikt är att flytta spelet till en tillväxtfas för öka antalet aktiva marknader och användare. Baseball Franchise Manager (BFM) och Cricket Star Manager (CSM) befinner sig båda i produktionsfasen och ska i innevarande kvartal att nå spelbara prototyper. I juli inledde vi soft launch av FIH Hockey Manager, vilket gör att koncernen har det och Blitz Football Manager på utvalda europeiska marknader. De båda spelen har fått in sina första användare och produkternas grundfunktionalitet är säkerställd. Marknadsföring av spelen kommer att påbörjas under hösten.

Lansering av produkterna skall ske under kvartal tre och fyra. Vår prioriteringsordning ser ut enligt följande;

• Öka antalet marknader för BLITZ:s soft launch
• Global lansering av WFM
• Global lansering av FIH Hockey Manager
• Lansera WHM 23
• Soft launch av BFM
• Lansering av CSM

Vi följer uppsatt plan och målsättning är att alla produkter skall vara lanserade innan slutet av 2022. Fler produkter kommer att leda till ett ökat antal dagliga aktiva spelare och omsättning. Vi har kapital och personal till att färdigställa och lansera samtliga spel.

Parallellt med den dagliga verksamheten drift, underhåll och utveckling av nya spel på plattformen fortsätter vi att investera tid med att förbättra spelupplevelsen och användardata
för retention och konverteringar till köp. Det arbetet är plattforms-överskridande men har sin utgångspunkt i World Football Manager.

GTG Publishing fokuserar samtidigt på att effektivisera processer för uppskalning av marknadsföring och nya samarbeten. Under året kommer flera större kampanjer likt vårens; Internationals, och Playoffs att genomföras med målsättningen att öka användaraktivitet och försäljning.

Höstens fokusområden är att färdigställa och lansera alla spel och på så sätt möjliggöra en fortsatt tillväxtresa. Med allt fler färdiga spel ges vi utrymme att påbörja idé och utforskning av framtida titlar baserade på plattformen.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 25 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Citat

VI FÖLJER VÅR PLAN, EXPANSION PÅ FLER MARKNADER OCH ÖKAD NETTOOMSÄTTNING
Pär Hultgren