Kvartalsrapport för perioden januari till mars 2021

Report this content

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET 2021
(jämfört med samma period föregående år)

Koncernens nettoomsättning ökade med 17% procent till 2,88 MSEK (2,46 MSEK*).
Koncernens rörelseresultatet uppgick till −2,06 MSEK (−2,78 MSEK*).
Koncernens resultatet efter finansiella poster uppgick till −2,15 MSEK (−2,82 MSEK*).
Resultatet per aktie uppgick till −0,07 SEK (−0,10 SEK*).

VD BREV

GOLD TOWN GAMES har det första kvartalet 2021 tagit ytterligare steg på den inslagna strategin om att utveckla en bolagskoncern genom att kapitalisera på manager-plattformen W3XM. Mer konkret innebär det att Gold Town Games fortsatt förbättra spelen, ökat fokus på potentiella partnerskap samt påbörjat arbetet med att utvärdera kommande titlar på manager-plattformen.

Nettoomsättningen för koncernen det första kvartalet 2021 uppgick till 2,88 MSEK (2,46 MSEK) med ett resultat efter finansiella poster om -2,15 MSEK (-2,82 MSEK). Nettoomsättningen ökar således jämfört med föregående år och förbättringen av resultatet fortsätter gå i rätt riktning. Jag är nöjd med att bolagets siffror fortsätter att röra sig i rätt riktning och ser med tillförsikt att vi fortsätter hålla den trenden. 
 
Fokus under kvartalet har legat på att affärsutveckla World Hockey Manager med fler ytor för annonsering och samarbeten med bland annat flertalet svenska hockeyklubbar. Stora resurser har även lagts på förändringsarbetet med spelupplevelsen i World Football Manager, där en del av resultatet kan ses i den senaste versionen av spelet som släpptes i maj. Vi kommer allt närmare tidpunkten då vi kan klona kodbasen i World Football Manager och påbörja sammanfogandet av beståndsdelarna till applikationen för Blitz Football Manager. Vår målsättning kvarstår om att släppa spelet genom en soft launch under kvartal tre. 

Jag ser väldigt positivt på det momentum som vi nu bygger upp i bolaget. Plattformen blir allt starkare och innan åretär slut har vi minst tre titlar lanserade på en global marknad. Vi diversifierar samtidigt källorna till våra intäkter genom att öka annonsering, bygga partnerskap och förbättra spelen. Fler titlar på en global marknad kommer att avsevärt öka våra möjligheter till högre omsättning. Integrationen av Sideline Labs i koncernen går fortsatt väl och båda parter är rejält peppade på en soft launch av spelet. Samarbetet är ett kvitto och referenspunkt på plattformens generaliserbarhet vilket gör att vi ser vidare på möjligheten att utöka antalet spel och partners i produktportföljen.

Vi är fortsatt varsamma med marknadsföringen för att vi vill nå en något högre och snabbare förtjänst per ny användare. Under perioden har mer än 50 procent av nya användare kommit från organisk trafik. Vi tror dock att en normalisering är på gång, då världen öppnar upp och intresset för sport tilltar igen. Under tiden arbetar vi med att trimma processerna för att nå nya användare organiskt, men vi lägger även resurser på att förbereda inför mer intensiv marknadsföring. Vår bedömning är att vi inför kommande sommar med bland annat Europamästerskapet i fotboll kommer att öka volymen. Vi räknar också med att omkostnaderna för försäljningen proportionellt kommer att minska under året, då nu även Google, liksom Apple tidigare gjort, sänker sin avgift på försäljningen till 15 procent på belopp upp till en miljon dollar per år.


Kommande kvartal blir riktigt spännande, då vi kommer att få en indikation på hur Adverty levererar och resultaten från vårt nyligen annonserade testprojekt med Betway. Vidare kommer vi även att se resultatet av de förändringar vi gjort i WFM och Blitz Football Managers potential kommer att börja materialisera sig. Till det kommer vi att addera globala lanseringar och ytterligare samarbeten.

Ta hand om er och håll distansen!

Pär Hultgren

VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolaget Sideline Labs, ett kommande amerikansk fotbollsspel. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera