Kvartalsrapport för perioden juli till september 2021

Report this content

Under kvartal tre och även i nuläget har vi fokus på produktion och organisationen för att kunna handha fler produkter. GTG Production har förutom arbetet med World Hockey Manager (WHM), World Football Manager (WFM) och Blitz Football Manager (Blitz) även startat produktionen av simulationen i landhockey och konceptet för baseball. Vi befinner oss därmed i en intensiv och utmanande fas där några produkter lanseras och andra precis påbörjats. GTG Publishing har samtidigt knutit ett flertal tjänster till bolaget för att på ett kostnadsmedvetet sätt kunna skala upp marknadsföringen av koncernens spel.

Nettoomsättningen för koncernen det tredje kvartalet 2021 uppgick till 1,90 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om -1,29 MSEK. För koncernen saknas det jämförelsetal med föregående år. Det negativa resultatet på koncernnivå föranleds av att vi i nuet bygger flera nya produkter som ännu inte genererar några intäkter.

I och med arbetet för att generalisera plattformen är pågående behöver vi genomföra kommande lanseringar steg för steg. Planeringsmässigt räknar vi därmed att lansera uppdateringar och nya titlar i följande prioriteringsordningen;

• WFM lanseras i Turkiet tillsammans med Turkcell, extern publisher.

• Blitz lanseras i utvalda länder omkring årsskiftet.

• Global lansering av WFM när Turkietlanseringen har utvärderats.

• Blitz lanseras globalt under kvartal ett 2022 förutsatt att målsättningarna med den första lanseringen uppnås.

• Landhockeyspelet lanseras på ett par utvalda marknader i slutet av kvartal ett 2022.

• Lansering av basebollspelet i slutet av kvartal två 2022.

Vi kommer i produktionsprocessen att prioritera en första lansering av Blitz före den globala lanseringen av WFM. Detta gör att den globala lanseringen kommer att ske, i bästa fall i slutet av året, annars i mitten av kvartal ett 2022.

Anledningen till prioriteringsordningen är att produktionen som helhet blir effektivare om Blitz först görs klart samt att vi hinner utvärdera samarbetet med Turkcell för att se om vi behöver göra justeringar inför den resterande utomeuropeiska lanseringen. När vi under innevarande kvartal blir klara med generaliseringen av plattformen kommer vi snabbare att kunna producera uppdateringar och funktioner till produkterna samt nya spel på plattformen.

Utöver ett omfattande fokus på produktion av fler spel har vi genom GTG Publishing arbetat med att sätta upp processer för uppskalning av marknadsföring och samarbeten. Vi har knutit ett flertal samarbetsavtal med underleverantörer för produktion av annonsmaterial och samtidigt utvärderat ett par nya plattformar för marknadsföring. Tidigare samarbeten med både Adverty och Betway är under utvärdering från båda parter samtidigt som vi arbetar med nya möjligheter till samarbeten som kan leda till inkomster eller ökad marknadsföring av spelen.

Som jag tidigare sagt befinner vi oss i en väldigt spännande period och position. Vi har flera nya spel på gång och en tydlig produktionsprocess för att lansera titlar på marknaden. Moderbolaget och dotterbolagen har kapital för att producera och marknadsföra produkterna. Jag tror och hoppas på att vi under nuvarande och kommande kvartal får se en markant ökning av antalet aktiva användare i Gold Town Games produkter. 

Pär Hultgren

VD, Gold Town Games

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 09:03 CET.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Moderbolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av totalt 17 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager samt världens första manager landhockeyspel. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera