Kvittningsemission till Wayne Gretzky

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Bolaget”) beslutade den 15 oktober 2019, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 Juni 2019, att genomföra en kvittningsemission till Wayne Gretzky, genom bolaget WDG Enterprise S-corp (Fodringsägaren). Bolaget har en skuld till Fordringsägaren uppgående till sammanlagt 889 000 SEK, vilken enligt avtal ska regleras genom att denna skuld kvittas mot nyteckning av 700 000 aktier i Bolaget, riktade till Fordrings-ägaren. Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 66 637 SEK och antalet aktier till 15 231 590 stycken innan företrädesemissionen, vilken uppgår till ytterligare maximalt 11 625 272 aktier och en ökning med aktiekapitalet på maximalt 1 106 682 SEK.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Wayne Gretzky väljer att gå in som delägare i Gold Town Games, det är en milstolpe och en stor möjlighet för bolagets fortsatta expansion, säger Ordförande Magnus Orregård. 

Förutom delägarskapet i Gold Town Games blir Wayne Gretzky ambassadör och World Hockey Managers ansikte utåt. Med hjälp av hans ikonstatus och omfattande hockeykarriär som spelare, ledare, coach och ägare kommer användarupplevelsen expanderas och igenkänningen för produkten öka. Som ambassadör kommer Wayne Gretzky spela en central del i både produkt och marknadsföring. Bolaget kommer utöver kvittningsemissionen att betala en årlig licensavgift för globala rättigheter till Wayne Gretzkys varumärke. Utöver det tillkommer kostnader för att producera kampanjer och material till marknadsföring.

– Med ”The Great One” i vår laguppställning, som World Hockey Managers ansikte utåt, stärker vi produktens igenkänningsfaktor. Det ger tyngd åt framtida marknadsaktiviteter med förhoppning att vår organiska trafik ska öka och kostnaden per nedladdning att minska. Båda parters önskan är att samarbetet skall vara i många år, något som Gretzkys delägarskap vittnar om. Samtidigt som rättigheterna till Gretzkys varumärke ökar bolagets kostnader beräknar vi att de ryms inom befintlig marknadsplan och leder till ökad försäljning och omsättning,avslutar bolagets VD, Pär Hultgren.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Om oss

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och består av 19 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i de flesta västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen är att skapa populära och vinstgivande spel inom lag- och arenasporter på existerande design- och teknikplattform.

Prenumerera