NYEMISSION I GOLD TOWN GAMES

Report this content

Gold Town Games AB styrelse har vid dagens styrelsemöte beslutat om en nyemission inför en stundande global lansering av spelet World Hockey Manager. Emissionen omfattar högst 3 801 921 aktier till en kurs om 1,70 SEK per aktie och kan inbringa bolaget högst 6 463 265,70 SEK vid full teckning. Teckning av aktier ska ske under perioden 2017-09-13 till 2017-09-27.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 7 september 2017, första dag aktien handlas exklusive teckningsrätt är den 8 september 2017. Avstämningsdag för att avgöra vem som har teckningsrätt är beslutad till den 11 september 2017.

Memorandum med fullständig information avseende emissionen kommer att finnas tillgängligt på Gold Town Games hemsida senast den 12 september 2017.

Den föregående emissionen, daterad juli 2016 finansierade Gold Town Games AB för 12 månaders verksamhet innefattande utveckling och initial lansering av sportmanagerspelet World Hockey Manager. 14 månader har gått sedan dess och spelet har vid dagens datum hittills lanserats i Finland och Tjeckien.

– Vi ser många positiva tendenser i den senaste insamlade användardatan från den finska marknaden. Framförallt på de två viktigaste mätpunkterna; retention och antal köp. Det är därför rätt tid att ta in kapital inför stundande lansering av World Hockey Manager på nya större marknader säger VD Pär Hultgren.

Kort om Gold Town Games
Gold Town Games AB (GTG) är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanager-spel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Tjeckien och Finland. Global lansering sker så snart användardata från Finland visar tillräckligt bra siffror. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända designmönster och teknisk plattform till fler managerspel inom andra lag- och arenasporter.

Pär Hultgren   - VD 

Gold Town Games AB Storgatan 53 931 30 Skellefteå   
+46(0)73-600 50 47   
http://www.goldtowngames.com/   
ir@goldtowngames.com 

Prenumerera

Dokument & länkar