Sista dag för handel med BTA i Gold Town Games AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, GTG MTF BT, är den 13 augusti 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 17 augusti 2018.

Information om aktie:
Kortnamn: GTG MTF
ISIN-kod: SE0008587117

Antal nya aktier 2 366 376 tecknade i företrädesemissionen samt 333 333 aktier tecknade genom en övertilldelningsemission. Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 15 augusti 2018 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 17 augusti 2018.

Efter registrering av företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i GTG MTF till 14 531 590 och aktiekapitalet till 1 383 353,068408 SEK.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

VD Pär Hultgren
Gold Town Games AB
Storgatan 53 931 30, Skellefteå
+4673-600 50 47 
http://www.goldtowngames.com/

ir@goldtowngames.com


Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB. Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl 08.30 CET.


KORT OM GOLD TOWN GAMES AB

Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar