Utdelning av Vavel Games AB

Report this content

På Gold Town Games årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag till resultatdisposition, att sakutdela samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Vavel Games AB (tidigare TimeStop Interactive AB). Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Vavel Games AB innebär beslutet en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK.

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelningen sker 2019-09-03. Handel exklusive rätt 2019-09-04. Avstämningsdag är 2019-09-05 och aktierna bokas på VP-konton 2019-09-09.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera