VILLKOREN I SAMMANDRAG GOLD TOWN GAMES AB FÖRETRÄDESEMISSION

Report this content

Gold Town Games styrelse har vid dagens styrelsemöte tagit beslut om en företrädesemission inför en global lansering av World Hockey Manager.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter:   2017-09-07
Första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter:   2017-09-08
Avstämningsdag:
2017-09-11

Högsta antal nya aktier som kan tecknas:

3 801 921 aktier
Vid full teckning tillförs bolaget:  6 463 265,70 kronor

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en teckningsrätt.
För att teckna en ny aktie krävs två teckningsrätter.
Teckningskursen är 1,70 kronor per aktie.

Handel i teckningsrätter sker från och med den 13 september 2017 till och med den 25 september 2017.

Teckning skall ske från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017.
Observera att förvaltare kan ha annan sista teckningsdag.

Memorandum med fullständig information avseende emissionen kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 12 september 2017.

Pär Hultgren
VD, Gold Town Games

Kort om Gold Town Games
Gold Town Games AB (GTG) är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), har släppts i Tjecken och Finland. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter återanvända designmönster och teknisk plattform till fler managerspel inom andra lag- och arenasporter.

Taggar: