World Football Manager lanseras på nästa marknad i februari

Report this content

Sedan början av 2019 befinner sig Gold Town Games i en intensiv produktionsfas av bolagets båda spel, World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WFM). Till WHM utvecklas ett nytt, mer tävlingsinriktat seriesystem för de 140 bästa lagen samt en ny matchmotor med bland annat en utökning av taktiska val och utvidgad spelardata.

– Huvudsyftet med de kommande uppdateringarna, precis som med många av de som gjordes under hösten, är att göra World Hockey Manager djupare. Vi vill berika spelupplevelsen, öka utmaningen för att skärpa till konkurrensen och stimulera användarna att spela WHM en lång tid fram över, säger VD Pär Hultgren.

Under inledningen av det fjärde kvartalet 2018 intensifierades marknadsföringen av WHM. Nu finns äntligen tillförlitlig data som visar att det finns ett fortsatt stort intresse för spelet, inte minst i Nordamerika. Ytterligare ger datan ökad insikt om att kostnaderna för anskaffningen av nya användare, framförallt via Facebook, stigit jämfört med de marknadsföringsinsatser som gjordes under slutet av det första kvartalet 2018.

– Hösten och vinterns marknadsinsatser har inte varit lika lönsamma som vårens vilket i sig är huvudanledningen till att försäljningen minskat något under det fjärde kvartalet jämfört med det innan. Därför fokuserar vi nu extra på att förbättra spelets Life Time Value (LTV) för att kunna hantera ökad Cost per Install (CPI). Ökat LTV möjliggör marginaler för att betala mer per användare. Vi arbetar samtidigt med nya marknadskanaler och följer med spänning vintern och vårens CPI då Gold Town Games under motsvarande period 2018 kunde köpa användare till förmånliga priser, säger Pär Hultgren.

Soft launch av det nya spelet World Football Manager fortsätter i Sydafrika. Nya funktioner adderas kontinuerligt till spelet och vid testning av dessa köps mindre grupper av nya användare in. Under de kommande veckorna kommer spelets seriesystem att byggas och när det är färdigställt är det dags att börja bygga en användarbas för att mäta de första dagarnas retention. 

– WFM byggs i nuet ut med ett par funktioner per två veckors sprint och i detta nu arbetar vi med för fullt med spelets betalningssystem. I slutet av februari, när både det och seriesystemet är på plats, räknar vi med att lansera World Football Manager på ytterligare en marknad med syfte att testa användarnas benägenheten till köp, avslutar Pär Hultgren.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 23 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: