World Football Manager lanseras på nästa marknad under maj

Report this content

Gold Town Games senaste spel, World Football Manager (WFM), lanserades i början av mars på Irland. Målsättningen med lanseringen är att samla in användardata och säkerställa en stark onboarding, mäta användarnas retention, testa deras benägenhet att köpa samt få en indikation på kostnader per installation.

– Köpfunktion är på plats och det är väldigt glädjande att vi redan nu har betalande kunder. Sedan lanseringen har vi arbetat oss igenom flera olika versioner av WFM och successivt förbättrat användardatan. Nu har vi äntligen nått vår målsättning för spelets onboarding men vi har fortsatt en del att arbeta med för att stärka siffrorna för retention dag ett. För tillfället är de just under 30 procent men vi arbetar mot att nå målsättningen på 40 procent, säger Gold Town Games VD Pär Hultgren.

Sedan mitten av april finns även WFM tillgängligt för en begränsad publik i Australien. Detta för i huvudsak att testa funktionalitet och serverbelastning av realtidsmatcher men också för att jämföra kostnader per installation med den Irländska marknaden. Priset per nedladdning har varierat under perioden, framförallt beroende på marknad, där den mindre irländska marknaden indikerat högre priser än den större australiensiska marknaden.

– Vi har i huvudsak fokuserat marknadsföringen till Instagram och Facebook och framöver kommer vi att involvera fler kanaler. Vi har med oss många lärdomar från arbetet med World Hockey Manager, inte minst gällande vilka andra partners som varit gångbara men också hur priserna kan variera beroende på årstider och geografi, fortsätter Hultgren.

För att göra World Football Manager redo för vidare lansering fokuseras arbetet på detaljer i spelet för att öka retention dag ett och höja antalet köpande användare.

– Vår målsättning är att under maj månad lansera WFM på ytterligare en marknad i Europa, avslutar Hultgren.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar