Analysguiden: Lågt värderat men hög risk

GoldBlue kan ha nått botten efter ett kraftigt intäktsfall. Bl.a. har en intäktsdelningsaffär träffats samtidigt har B2B-verksamheten också börjat komma igång så smått. För fortsatt satsning genomförs nu en nyemission till en attraktiv värdering.

GoldBlue har haft ett par tuffa kvartal bakom sig och förlorat stora delar av sina intäkter. Tappet förklaras av att regeringen i Kina ströp tillgång till populära betalsystem. Bolaget har heller inte växt på nya marknaderna, vilket också fått aktien på fall. Dock, under kv1 2019 redovis­ades ­intäkter om 4 MSEK. Intäkterna (GGR från opera­törsverksamheten (B2C) och intäkter från den relativt nya B2B-verksam­heten). Intäkterna var upp relativt fjärde kvartalet 2018 och botten kan där­med vara nådd. Bruttoresul­tatet, alltså nettointäkter efter bonusar, marknads­förings­kost­nader och leverantörsavgifter, landade på 1,6 MSEK. Rörelse­resultatet kom in på -4 MSEK. Det är en klar förbättring mot kv4 2018, vilket orsak­ats av bland annat reducerade administrationskostnader (främst personal).

Den 17 juni presenterades ett intressant samarbetsavtal på den thailändska mark­naden som enligt bolaget kan addera drygt 0,8 MSEK i bruttoresultat per kvartal. Det skulle i så fall motsvara nära en dubbling av bruttoresultatsbidraget från B2C-verksamheten uppskattningsvis 60 procent före kostnader för marknadsföring och leverantörer. Detta avtal, givet att det levererar som tilltänkt, adderar bra värden till bolaget. Vidare tecknade B2B-verksamheten under kv1 2019 sitt första kundavtal med den land­baser­ade operatören Hatien Vegas Entertainment Resort med säte i Kambodja. På sikt tror vi att detta affärsben kan växa allteftersom fler landbaserade operatörer vill erbju­da sina kunder spel online. Bolaget försätter att addera nya lokalt populära spel och satsar även i större utsträckning på affiliate marketing. Denna satsning kan på sikt komma att reducera kostnaderna för kundanskaffning.

För att kunna fortsätta satsningen genomför GoldBlue en nyemission, vilken vid full teckning stärker kassan med 16,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen görs till 0,16 kronor per ny aktie, vilket understiger det av oss bedömda värdet om 0,28 kronor i ett basscenario.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel, och är redo för en fortsatt kraftig tillväxt under 2018.

Prenumerera