Avtalet om köp av GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare

Report this content

Köpeavtalet om förvärv av GoldBlue ABs dotterbolag GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare. Köparen är Singapore bolaget Quantum Marketing Solutions Pte. Ltd.

Styrelsen i GoldBlue AB kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för at ta beslut om vad man gör med erhållen köpeskilling.

I kallelsen till den extra bolagsstämman kommer det informeras om de belopp som kan delas ut eller lösas in.

GoldBlue AB avser inte tills vidare offentliggöra kvartalsrapporter.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019  kl. 09:38 CET.  

 

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Dokument & länkar