GoldBlue AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

Report this content

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019

 • Nettointäkter uppgick till 4,2 Mkr
 • Försäljningskostnader uppgick till -3,7 Mkr
 • Bruttoresultatet uppgick till 0,5 Mkr
 • Administrationskostnader uppgick till -8,5 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -8,0 Mkr
 • Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.88% (2,98%)
 • Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 2.99% (1.14%)

 

Delårsperioden 1 januari till 30 juni 2019

 • Nettointäkter uppgick till 8,6 Mkr (20,1)
 • Försäljningskostnader minskade till -6,4 Mkr (-15,3)
 • Bruttoresultatet minskade till 2,1 Mkr (4,8)
 • Resultatet före skatt uppgick till -12,0 Mkr (-10,2)
 • Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.37% (3.34%)
 • Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 2.28% (1.57%)

 

Händelser under andra kvartalet

 • Intregrerade och lanserade Zustro play live dealer spel, Ky (traditionellt kinesiskt spel), CQ9 slottar och spel från aggregatorn Flow Gaming.
 • Lanserade en ny Visa kreditkortsbetalning mot japanska marknaden
 • Förvärv och sammanslagning av thailändsk spelarkundbas
 • Aktiespararna släpper ny analys på GoldBlue
 • Företrädesemission om 16,9 Mkr inleds
 • Årsstämma den 17 juni, beslut om optionsprogram för nyckelpersoner
 • GoldBlue har erhållit ett bud på plattformsteknologin om cirka 13,6 Mkr

 

Händelser efter andra kvartalet

 • Goldblues nyemission tecknades till 14 300 000
 • Goldblue erhåller första bud på 35,0 Mkr för sina dotterbolag
 • GoldBlues företrädesemission registrerad
 • Goldblue samtycker till slutpriset med köparen för 31,2 Mkr för dess dotterbolag

 

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 15.58 CET.GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.