GoldBlue AB:s första listningsdag senareläggs

GoldBlue AB (publ) som nyligen genomförde en övertecknad publik emission om ca 24 Mkr har en pågående ansökan om listning av Bolagets aktier och utgivna teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Stockholm. Då ansökan inte är färdigbehandlad skjuts första handelsdag upp från den prel. listningsdag som tidigare angetts, 20 december. Bolaget återkommer med en ny första listningsdag så snart ansökan om upptagande till handel är godkänd.

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North.


För ytterligare information

Kontakta GoldBlue AB (publ) via email ir@goldblue.eu eller telefon +46 8 559 25 266.

Mer information om bolaget finns på www.goldblue.eu 


Om GoldBlue AB (publ):

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 000 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel, och är redo för en fortsatt kraftig tillväxt under 2018.

Taggar:

Om oss

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel, och är redo för en fortsatt kraftig tillväxt under 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar