GoldBlue är överens med köparen samt gör ledningsförändring

Report this content

Köparen har avslutat sin due diligence och parterna är nu överens om samtliga villkor i köpeavtalet. Målsättningen är att avtalet skall undertecknas under slutet av nästa vecka.

Köparen har villkorslöst fört över 150.000 EUR för att finansiera verksamheten i dotterbolagen. Detta kommer i tillägg till det lån om 250.000 EUR de gav Goldblue AB under augusti. Lånen förändrar inte nettoköpeskillingen som fortfarande är 2,6 MEUR men total köpeskilling ökar i och med lånen till 3 MEUR.

Ackumulerade skulder till leverantörer i dotter- och moderbolag som spelleverantörer, investment banker och advokater samt ett brygglån om 0,5 MSEK uppgår till ca 5 MSEK. Dessa skulder kommer betalas när nettoköpeskillingen  erhålls.

Enligt köpeavtalet är garantiperioden satt till 6 månader och köparen kommer hålla inne ett garantibelopp om 0,5 MEUR som betalas ut efter garantiperioden förutsatt att  köparen inte kräver delvis eller hel återbetalning av garantibeloppet på grund av att garantierna inte uppfylls. Detta kommer redovisas efter garantiperiodens slut.

Styrelsen i GoldBlue AB avser att efter det att köpeavtalet formellt ingåtts kalla till en extra bolagsstämma för at ta beslut om vad man gör med resterande del av köpeskillingen. Alternativen i dagsläget är utdelning eller ett inlösenförfarande med inlösenrätter.

I kallelsen till den extra bolagsstämman kommer det informeras om de belopp som kan delas ut eller lösas in.

Andre Rodrigues har avgått som VD för GoldBlue AB och ersatts med Rune Löderup som tillförordnad VD.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019  kl. 11:07 CET.  

Kort om GoldBlue GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Dokument & länkar