Parterna har kommit överens om ett slutligt pris på bolagets tillgångar

Report this content

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden.

Efter delvis genomförd due diligence har parterna kommit överens om ett slutligt pris på GoldBlue Ltd och deras dotterbolag som äger alla tillgångar om 2,9 MEUR eller ca 31,2 MSEK. GoldBlue AB har accepterat att gå vidare med budgivaren och har nu signerat ett exklusivitets avtal som ger köparen frist till 5 september med att slutföra en legal due diligence och skriva köpeavtal. Köparen lånar även in 250.000 EUR eller 2.687.500 SEK till GoldBlue för at visa deras engagemang att slutföra förvärvet. Räntan på lånet är 5 procent per år. Lånet kommer avräknas slutlig köpeskilling eller betalas tillbaka om förvärvet inte genomförs.

GoldBlue vill även förtydliga att det finns risker för att affären kan avbrytas om inte budgivaren är nöjd efter slutförd due diligence eller att parterna inte kommer överens om detaljerna i ett köpeavtal.

Om parterna kommer överens och signerar ett köpeavtal kommer GoldBlue AB dela ut merparten av kapitalet de erhåller för försäljningen av tillgångarna. GoldBlue AB kommer vara kvar som noterat bolag om Nordic Growth Market accepterar detta och styrelsen kommer titta över vad som kan ge bäst avkastning för alla ägare. Det kan tex vara ett verksamhetsbyte eller att man använder det noterade bolaget som har ca 4500 aktieägare till att göra ägarspridningar för andra bolag som har behov för detta innan börsnotering.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 aug 2019  kl. 12:41 CET.

 

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Dokument & länkar